Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów100 711102 393100 19189 663
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 5294 9793 6353 906
Zysk (strata) brutto3 2484 5672 6652 469
Zysk (strata) netto2 6003 5902 1301 883
Przepływy netto-1 8043 921-2 750-261
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 24011 5645748 464
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 021-7 067-2 004-5 003
Przepływy netto z działalności finansowej-3 023-576-1 320-3 722
Aktywa razem290 499288 378290 392274 867
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania170 773171 210175 749162 203
Zobowiązania długoterminowe86 01782 31083 46374 279
Zobowiązania krótkoterminowe84 75688 90092 28687 924
Kapitał własny119 705117 147114 622112 643
Kapitał zakładowy7 1597 1597 1597 159
Liczba akcji (tys. szt.)7 159,207 159,207 159,207 159,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)16,7216,3616,0115,73
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,360,500,300,26
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów375 577343 142290 524249 240
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 23120 13219 19716 455
Zysk (strata) brutto7 74418 72616 77514 163
Zysk (strata) netto6 15415 19413 43711 155
Przepływy netto-5 1631 104-21 55930 222
Przepływy netto z działalności operacyjnej27 14534 8518 74925 627
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-13 951-19 751-27 868-3 197
Przepływy netto z działalności finansowej-18 357-13 996-2 4407 792
Aktywa razem274 867252 097217 633170 177
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania162 203144 056123 41889 468
Zobowiązania długoterminowe74 27964 69060 44039 302
Zobowiązania krótkoterminowe87 92479 36662 97850 166
Kapitał własny112 643108 02094 21580 709
Kapitał zakładowy7 1597 1597 1597 159
Liczba akcji (tys. szt.)7 159,207 159,207 159,207 159,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)15,7315,0913,1611,27
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,862,121,881,56
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport