Notowania

  • ()
  • YTD:
  •  
  • Min:
  • Max:
  • Otwarcie:
  • Zamknięcie:
  • Obroty:
  • Wolumen:
  • Wybrany okres:
Zobacz też:
ITM12,11
CCC-0,96
CDL0,00
AAS-6,76
Źródło:NOTORIA
Data wydaniaCena z dnia wydaniaCena docelowaRodzajInstytucja
2014-04-22
3,22
6,80
Kupuj
Dr Kalliwoda
2011-04-11
1,05
6,24
Kupuj
Dom Maklerski AmerBrokers SA
2011-02-15
5,84
7,76
Kupuj
Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnosciowej SA
2010-09-17
5,36
6,26
Kupuj
Dom Maklerski AmerBrokers SA

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
-69,47
Cena / War. Księg. (C/WK)
1,12
Cena / przychody (C/P)
0,60
Wartość księgowa (mln.)
357,00
Kapitalizacja (mln.)
59,54
Liczba akcji (mln.)
19,02
Free float (%)
100,00
ROA
-0,86
ROE
-1,63
ROS
-0,86
Zadłużenie ogółem (%)
45,75
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
20,23
Zadłużenie długoterminowe (%)
25,52
Data sprawozdania
2019-09-30
DataZdarzenie
2020-11-30
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2020-09-30
Skonsolidowany raport półroczny
2020-06-01
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2020-04-30
Raport roczny
2020-04-30
Skonsolidowany raport roczny