Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-09-30
MGC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 30.09.2019 r.
0,02
0,00
2019-09-25
MGC Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spólki zależnej GALIO Innovation SP. z o.o.
0,02
0,00
2019-09-04
MGC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał
0,02
0,00
2019-06-30
MGC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 30.06.2019 r.
0,02
0,00
2019-06-06
MGC Zmiana porządku obrad na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
0,02
0,00
2019-06-06
MGC Korekta Raportu Bieżącego nr 6/2019, dotycząca wniosku o upadłość
0,02
0,00
2019-06-05
MGC Korekta numeracji raportów ESPI 5/2019, 6/2019 oraz 7/2019
0,02
0,00
2019-06-03
MGC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał.
0,02
0,00
2019-05-08
MGC Złożenie Wniosku o ogłoszenie upadłości.
0,04
0,00
2019-05-07
MGC Przekroczenie progu 15 % w górę przez znaczącego akcjonariusza
0,04
0,00
2019-03-28
MGC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 27.03.2019 r.
0,03
+26,67
2019-03-01
MGC Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał
0,04
0,00
2019-02-15
MGC Przekroczenie progu 10 % w górę przez znaczącego akcjonariusza
0,02
0,00
2019-01-03
MGC Przekroczenie progu 5% w dół przez znaczącego akcjonariusza
0,01
+100,00
2018-10-02
MGC Przekroczenie progu 5% w dół przez znaczącego akcjonariusza
0,03
-33,33
2018-09-13
MGC Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie oraz wystawienie nieruchomości na sprzedaż
0,02
0,00
2018-06-29
MGC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MED-GALICJA S.A. w dniu 29.06.2018 r.
0,06
0,00
2018-06-01
MGC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał
0,06
0,00
2017-11-14
MGC Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16 listopada 2017 r.
2017-11-03
MGC Zawieszenie negocjacji z funduszem FRAM
  • Poprzednia strona
  • z 2
  • Następna strona