Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 7819 4289 4784 713
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7269341 284-1 484
Zysk (strata) brutto235727818-96
Zysk (strata) netto132681724177
Przepływy netto-89828-570171
Przepływy netto z działalności operacyjnej791718865 194
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1841 182-905-5 161
Przepływy netto z działalności finansowej-1 504-1 872249138
Aktywa razem119 959118 577117 472116 349
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania57 93056 68456 18056 265
Zobowiązania długoterminowe37 12136 78337 55434 497
Zobowiązania krótkoterminowe20 81019 90118 62621 768
Kapitał własny62 02961 89261 29254 481
Kapitał zakładowy10 09310 0939 99210 093
Liczba akcji (tys. szt.)10 092,5010 092,5010 092,5010 092,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,156,136,075,40
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,070,070,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów40 51346 57444 41953 992
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 6634 9035 3857 559
Zysk (strata) brutto1 8151 6502 1662 355
Zysk (strata) netto1 3211 1681 2572 192
Przepływy netto171-2 3033 019-2 875
Przepływy netto z działalności operacyjnej7 4281 3502 8455 568
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-7 924-1 4058 1983 004
Przepływy netto z działalności finansowej667-2 248-8 024-11 447
Aktywa razem116 349111 553109 356122 001
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania56 26554 77853 54563 838
Zobowiązania długoterminowe34 49738 23634 73540 100
Zobowiązania krótkoterminowe21 76816 54218 81123 738
Kapitał własny54 48150 98950 34350 017
Kapitał zakładowy10 09310 09310 09310 093
Liczba akcji (tys. szt.)10 092,5010 092,5010 092,5010 092,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,405,054,994,96
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,130,120,130,22
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)