Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3021241511 307
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-37-110-648505
Zysk (strata) brutto-1 923-355-1 658751
Zysk (strata) netto-1 959-255-1 078367
Przepływy netto624-1 039967
Przepływy netto z działalności operacyjnej-56-155-471970
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej40-8520
Przepływy netto z działalności finansowej58179283-2
Aktywa razem4 3534 7875 9208 932
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 3153 3052 9693 313
Zobowiązania długoterminowe1 282811 669547
Zobowiązania krótkoterminowe2 0333 2241 3002 766
Kapitał własny3717262 6434 765
Kapitał zakładowy120120120120
Liczba akcji (tys. szt.)1 196,261 196,261 196,261 196,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,310,612,213,98
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,64-0,21-0,900,31
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 5173 0921 7275 021
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 400-2 716-900-141
Zysk (strata) brutto586-3 020-7 5492 560
Zysk (strata) netto753-3 596-6 2862 056
Przepływy netto-1 087963-303-153
Przepływy netto z działalności operacyjnej-7881 411-368-768
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-882-194-91
Przepływy netto z działalności finansowej583-25474615
Aktywa razem5 9204 6367 41818 410
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 9693 3022 6027 305
Zobowiązania długoterminowe1 6691633591 026
Zobowiązania krótkoterminowe1 3003 1392 2436 278
Kapitał własny2 6431 2204 81711 102
Kapitał zakładowy120120120112
Liczba akcji (tys. szt.)1 196,261 196,261 196,261 121,25
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,211,024,039,90
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,63-3,01-5,251,83
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)