Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 6289 7299 9947 899
Zysk (strata) z działalności operacyjnej159310951-254
Zysk (strata) brutto38185814-359
Zysk (strata) netto2125746-360
Przepływy netto180-299166-8
Przepływy netto z działalności operacyjnej-645207887119
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej15-72-813-167
Przepływy netto z działalności finansowej810-4349241
Aktywa razem32 29631 21631 13727 970
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania19 98918 91018 95716 538
Zobowiązania długoterminowe5 5065 6215 6965 823
Zobowiązania krótkoterminowe14 48413 28913 26110 715
Kapitał własny12 30712 30512 18011 431
Kapitał zakładowy804804804804
Liczba akcji (tys. szt.)8 040,408 040,408 040,408 040,40
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,531,531,511,42
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,020,09-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów32 19127 81229 86629 127
Zysk (strata) z działalności operacyjnej480167630508
Zysk (strata) brutto47-312101-59
Zysk (strata) netto14-30759-61
Przepływy netto39-308-156107
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 011-1 2132 537644
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-899-93-120-604
Przepływy netto z działalności finansowej-74997-2 57367
Aktywa razem31 13728 96328 19630 417
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 95716 79615 72217 833
Zobowiązania długoterminowe5 6965 9566 6667 470
Zobowiązania krótkoterminowe13 26110 8409 05610 363
Kapitał własny12 18012 16612 47412 585
Kapitał zakładowy804804804804
Liczba akcji (tys. szt.)8 040,408 040,408 040,408 040,40
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,511,511,551,56
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,040,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)