Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-06-25
MLP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
1,04
0,00
2019-05-24
MLP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MILKPOL SA.
0,96
+6,25
2019-05-15
MLP Informacja o rozliczeniu pomocy finansowej przyznanej Spółce przez ARiMR
0,92
0,00
2018-06-27
MLP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
0,87
0,00
2018-05-30
MLP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.
1,10
0,00
2017-08-30
MLP zbycie akcji przez Konrada Niedziałka
1,29
-8,53
2017-06-27
MLP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2017-05-31
MLP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Milkpol? SA.
1,12
+11,61
2017-01-04
MLP Zwarcie przez Spółkę z ARiMR umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji.
1,30
0,00
2016-10-07
MLP Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki.
1,15
2016-06-21
MLP Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki
0,75
2016-06-20
MLP zbycie akcji przez członka RN
0,90
0,00
2016-06-20
MLP korekta raportu ESPI 11/2016
0,90
0,00
2016-06-18
MLP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
0,90
0,00
2016-06-14
MLP Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki.
2016-06-13
MLP sprzedaż akcji przez członka RN
0,93
+8,60
2016-06-13
MLP sprzedaż akcji przez członka RN
0,93
+8,60
2016-06-13
MLP sprzedaż akcji przez członka RN
0,93
+8,60
2016-06-13
MLP nabycie akcji przez Pawła Knopika
0,93
+8,60
2016-06-13
MLP zbycie akcji przez Izabelę Niedziałek
0,93
+8,60
  • Poprzednia strona
  • z 2
  • Następna strona