Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów37 83734 72532 66834 802
Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 82358 86670 32123 005
Zysk (strata) brutto39 69248 69470 09016 941
Zysk (strata) netto31 81640 58956 23612 928
Przepływy netto188-19 67161 04114 661
Przepływy netto z działalności operacyjnej23 03620 3082 39140 374
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-59 070-47 254-70 388-31 370
Przepływy netto z działalności finansowej36 2227 275129 0385 657
Aktywa razem2 074 1271 963 4171 912 0631 704 552
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 135 5721 061 3901 034 849877 101
Zobowiązania długoterminowe971 135979 177936 048749 120
Zobowiązania krótkoterminowe164 43782 21398 801127 981
Kapitał własny938 555902 027877 214827 451
Kapitał zakładowy4 5294 5294 5294 529
Liczba akcji (tys. szt.)18 113,2618 113,2618 113,2618 113,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)51,8249,8048,4345,68
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,762,243,100,71
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów140 032141 502103 807101 033
Zysk (strata) z działalności operacyjnej180 015151 09055 156102 352
Zysk (strata) brutto163 217121 68456 22787 099
Zysk (strata) netto129 36992 39147 28766 415
Przepływy netto56 219-19 5845 459-61 284
Przepływy netto z działalności operacyjnej86 10936 01355 03421 171
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-208 082-195 506-183 513-55 583
Przepływy netto z działalności finansowej178 192139 909133 938-26 872
Aktywa razem2 074 1271 663 3891 358 3501 177 981
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 135 572848 037631 699502 255
Zobowiązania długoterminowe971 135762 389569 226435 140
Zobowiązania krótkoterminowe164 43785 64862 47367 115
Kapitał własny938 555815 352726 651675 726
Kapitał zakładowy4 5294 5294 5294 529
Liczba akcji (tys. szt.)18 113,2618 113,2618 113,2618 113,26
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)51,8245,0140,1237,31
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)7,145,102,613,67
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport