Notowania

  • ()
  • YTD:
  •  
  • Min:
  • Max:
  • Otwarcie:
  • Zamknięcie:
  • Obroty:
  • Wolumen:
  • Wybrany okres:
Zobacz też:
ITM9,84
CCC-3,20
CDL-0,51
AAS0,00
Źródło:NOTORIA
Data wydaniaCena z dnia wydaniaCena docelowaRodzajInstytucja
2016-10-27
10,68
9,60
Sprzedaj
Dom Maklerski Banku BPS S.A.
2016-02-05
14,00
20,00
Kupuj
Dom Maklerski Pekao
2015-03-30
14,02
19,00
Kupuj
Trigon Dom Maklerski S.A.
2015-03-06
15,12
14,30
Trzymaj
Dom Maklerski Banku BPS S.A.
2015-02-24
14,63
15,40
Kupuj
Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
6,77
Cena / War. Księg. (C/WK)
0,38
Cena / przychody (C/P)
0,30
Wartość księgowa (mln.)
144,09
Kapitalizacja (mln.)
80,69
Liczba akcji (mln.)
30,56
Free float (%)
-950,77
ROA
4,26
ROE
5,53
ROS
4,37
Zadłużenie ogółem (%)
27,72
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
7,30
Zadłużenie długoterminowe (%)
20,43
Data sprawozdania
2019-09-30
DataZdarzenie
2020-11-17
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2020-09-22
Skonsolidowany raport półroczny
2020-05-19
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2020-04-22
Raport roczny
2020-04-22
Skonsolidowany raport roczny