Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 8892 0492 7222 337
Zysk (strata) z działalności operacyjnej200-89-81-48
Zysk (strata) brutto171-116-110-90
Zysk (strata) netto171-116-121-90
Przepływy netto-70254191
Przepływy netto z działalności operacyjnej543281 779-257
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-117-63-1 748-29
Przepływy netto z działalności finansowej-7-11-12287
Aktywa razem10 27510 5459 9779 028
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 5796 0205 3363 872
Zobowiązania długoterminowe00910
Zobowiązania krótkoterminowe5 5796 0205 2453 872
Kapitał własny4 6964 5254 6415 156
Kapitał zakładowy7 3207 3207 3207 320
Liczba akcji (tys. szt.)48 800,0048 800,0048 800,0048 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,100,090,100,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,00-0,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 2576 8484 5786 078
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22225116212
Zysk (strata) brutto-8613775133
Zysk (strata) netto-979053148
Przepływy netto-23245-74-44
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 613439-552260
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 898-157-284-268
Przepływy netto z działalności finansowej262-37762-36
Aktywa razem9 9779 7247 4517 174
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 3364 5922 2061 716
Zobowiązania długoterminowe91435564
Zobowiązania krótkoterminowe5 2454 5492 1511 652
Kapitał własny4 6415 1325 2455 458
Kapitał zakładowy7 3207 3207 3207 320
Liczba akcji (tys. szt.)48 800,0048 800,0048 800,0048 800,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,100,100,110,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,000,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)