Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-02
VER Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 30 października 2019r.
1,25
+15,20
2018-12-03
VER Zawarcie umowy o dofinansowanie przez Spółkę zależną MPL VERBUM S.A. oraz umowy pożyczki pomiędzy Spółkami.
1,39
0,00
2018-10-31
VER Dywidenda ? MPL VERBUM S.A.
1,19
0,00
2018-10-31
VER Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 30 października 2018r.
1,19
0,00
2018-10-31
VER Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 30 października 2018 roku.
1,19
0,00
2018-10-02
VER Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 30 października 2018r.
1,28
0,00
2017-09-28
VER Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 26 października 2017r.
1,70
-23,53
2016-10-29
VER Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 28 października 2016r.
0,90
0,00
2016-10-29
VER Wypłata dywidendy - MPL VERBUM S.A.
0,90
0,00
2016-10-29
VER Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 28 października 2016 roku.
0,90
0,00
2016-09-30
VER Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 28 października 2016.r
2015-10-29
VER Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 27 października 2015r.
2015-10-28
VER Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
2015-10-28
VER Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 27 października 2015 roku.
2015-10-01
VER ZWZ - projekty uchwał: wypłata dywidendy - 0,05 PLN
2014-10-27
MPL VERBUM SA Wypłata dywidendy
0,78
+1,28
2014-10-27
MPL VERBUM SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
0,78
+1,28
2014-10-24
MPL VERBUM SA wykaz akcjonariuszy
0,78
2014-10-24
VER Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 22 października 2014r.
2014-10-24
MPL VERBUM SA wypłata dywidendy - MPL VERBUM
0,78
  • Poprzednia strona
  • z 2
  • Następna strona