Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 3243 7694 7453 580
Zysk (strata) z działalności operacyjnej183733793
Zysk (strata) brutto181433492
Zysk (strata) netto144-427073
Przepływy netto1 118-312-3300
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 348-78-1160
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-503-376-210
Przepływy netto z działalności finansowej273141-1930
Aktywa razem7 3486 1057 3586 495
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 9021 8083 0472 450
Zobowiązania długoterminowe346515421421
Zobowiązania krótkoterminowe2 5561 2932 6262 029
Kapitał własny4 4464 2984 3114 045
Kapitał zakładowy249244249249
Liczba akcji (tys. szt.)2 000,002 000,002 000,002 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,222,152,152,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,07-0,000,140,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 86212 099
Zysk (strata) z działalności operacyjnej518408
Zysk (strata) brutto508397
Zysk (strata) netto403320
Przepływy netto253-334
Przepływy netto z działalności operacyjnej80640
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-457-98
Przepływy netto z działalności finansowej-95-276
Aktywa razem6 1055 201
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 8081 131
Zobowiązania długoterminowe515541
Zobowiązania krótkoterminowe1 293591
Kapitał własny4 2984 070
Kapitał zakładowy244244
Liczba akcji (tys. szt.)2 000,002 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,152,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,200,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)