Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
73 586 67 208 67 884 69 076
1 721 4 038 5 414 4 498
1 600 2 533 5 642 5 325
10 2 282 4 934 4 112
367 13 347 1 163 757
-2 193 5 808 8 079 7 762
-10 440 -14 235 -1 276 -7 020
13 000 21 774 -5 640 15
221 015 207 851 206 159 174 829
98 747 84 389 89 384 92 524
25 139 14 828 28 617 29 864
73 608 69 561 60 767 62 660
120 628 122 071 115 847 81 691
10 589 10 589 10 443 8 643
10 589,10 10 589,10 8 643,40 8 643,40
11,39 11,53 13,40 9,45
0,00 0,22 0,57 0,48
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
263 591 226 593 168 482 147 811
18 230 16 493 13 112 11 556
17 023 10 604 11 926 8 528
13 904 10 273 10 019 6 868
13 317 1 939 -6 201 9 605
16 614 7 878 12 565 1 922
-24 274 -11 194 -26 365 -7 471
20 977 5 255 7 599 15 154
207 851 157 990 139 192 100 249
84 389 85 288 74 741 43 123
14 828 31 796 26 201 5 423
69 561 53 492 48 540 37 700
122 071 72 668 64 451 53 783
10 589 8 643 8 643 8 643
10 589,10 8 643,40 8 643,40 8 643,40
11,53 8,41 7,46 6,22
1,31 1,19 1,16 0,80
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
MERCATOR MEDICAL 18,00 +0,00 0,00
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,27 +8,00 0,00
ENERGOINSTAL 1,69 +6,96 0,20
ELKOP 0,18 +5,88 0,03
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
HYPERION 0,44 -16,98 0,80
PC GUARD 1,32 -11,41 0,00
LARK.PL 0,47 -9,62 0,03