Trwa ładowanie...

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q12019Q42019Q32019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów202 773137 902144 916136 323
Zysk (strata) z działalności operacyjnej30 7652 9974 4691 969
Zysk (strata) brutto24 9872 1441 6371 709
Zysk (strata) netto21 265-9231 456823
Przepływy netto98-4 0555 525-5 875
Przepływy netto z działalności operacyjnej9 2258535 9323 448
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 189-519-5 858-5 850
Przepływy netto z działalności finansowej-3 938-4 3895 451-3 473
Aktywa razem408 305386 711382 698365 698
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania254 424252 251245 189236 202
Zobowiązania długoterminowe91 42799 60396 86489 285
Zobowiązania krótkoterminowe162 997152 648148 325146 917
Kapitał własny153 307133 127136 365128 225
Kapitał zakładowy10 58910 58910 58910 589
Liczba akcji (tys. szt.)10 589,1010 589,1010 589,1010 589,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,4812,5712,8812,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)2,01-0,090,140,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów540 333420 410300 764263 591
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 19316 6315 66218 230
Zysk (strata) brutto2 0698 3485 98617 023
Zysk (strata) netto-2 3287 6434 92713 904
Przepływy netto-1 422-4 583-1 31313 317
Przepływy netto z działalności operacyjnej38 535-8 21523 67116 614
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-15 406-42 943-72 975-24 274
Przepływy netto z działalności finansowej-24 55146 57547 99120 977
Aktywa razem386 711376 122288 740207 851
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania252 251248 053168 99784 389
Zobowiązania długoterminowe99 60386 26463 99114 828
Zobowiązania krótkoterminowe152 648161 789105 00669 561
Kapitał własny133 127127 158118 294122 071
Kapitał zakładowy10 58910 58910 58910 589
Liczba akcji (tys. szt.)10 589,1010 589,1010 589,1010 589,10
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)12,5712,0111,1711,53
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,220,720,471,31
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport