Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 0591 3871 0691 169
Zysk (strata) z działalności operacyjnej26647230181
Zysk (strata) brutto25846931182
Zysk (strata) netto22645219129
Przepływy netto-329270-1 275920
Przepływy netto z działalności operacyjnej-329270-976-658
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00-299-200
Przepływy netto z działalności finansowej0001 778
Aktywa razem7 5257 0746 7026 901
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania725500580706
Zobowiązania długoterminowe00480
Zobowiązania krótkoterminowe725500532706
Kapitał własny6 8006 5746 1226 195
Kapitał zakładowy2 5732 5732 5732 573
Liczba akcji (tys. szt.)2 573,132 573,132 573,132 573,13
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,642,562,382,41
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,090,180,010,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 8972 6590
Zysk (strata) z działalności operacyjnej653-396-6
Zysk (strata) brutto638-4000
Zysk (strata) netto529-4000
Przepływy netto-642756100
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 518-2 7010
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-500-620
Przepływy netto z działalności finansowej2 3763 518100
Aktywa razem6 7024 265100
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5804480
Zobowiązania długoterminowe4800
Zobowiązania krótkoterminowe5324480
Kapitał własny6 1223 818100
Kapitał zakładowy2 5732 465100
Liczba akcji (tys. szt.)2 573,132 573,132 573,13
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,381,480,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,20-0,160,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)