Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-03-29
NCT RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
4,51
0,00
2019-03-29
NCT SA-R /2018: formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
4,51
0,00
2019-03-27
NCT Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej
4,68
-3,85
2019-03-15
NCT Rozpoczęcie negocjacji z ALIVAL w sprawie nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria - Tinis Sp. z o.o.
4,33
0,00
2019-01-25
NCT Informacja o terminach raportów okresowych w 2019 r.
4,52
0,00
2018-11-15
NCT QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,00
0,00
2018-08-31
NCT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
4,74
0,00
2018-08-30
NCT Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
4,72
0,00
2018-08-30
NCT Powołanie Komitetu Audytu
4,72
0,00
2018-06-22
NCT Decyzja WZA spółki North Coast S.A. o wypłacie dywidendy za 2017 rok
4,68
-5,98
2018-06-22
NCT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 r.
4,68
-5,98
2018-06-22
NCT Powołanie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
4,68
-5,98
2018-06-22
NCT Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia
4,68
-5,98
2018-05-28
NCT Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną
5,00
0,00
2018-05-28
NCT Aneks do umowy kredytowej
5,00
0,00
2018-05-25
NCT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
5,00
0,00
2018-05-15
NCT QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,50
0,00
2018-03-30
NCT SA-RS 2017
5,94
+3,70
2018-03-30
NCT SA-R 2017
5,94
+3,70
2018-03-21
NCT Rejestracja zmiany Statutu Spółki
  • Poprzednia strona
  • z 29
  • Następna strona