Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-09-06
NCT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
5,30
-3,40
2019-08-28
NCT Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
5,30
+3,02
2019-06-27
NCT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r.
4,66
+7,30
2019-06-26
NCT Informacja na temat dywidendy
4,52
+3,10
2019-06-26
NCT Uchwały podjęte podczas walnego zgromadzenia
4,52
+3,10
2019-06-18
NCT Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
4,74
-4,64
2019-05-31
NCT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
5,26
0,00
2019-05-30
NCT Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego w zakresie informacji o stosowaniu ładu korporacyjnego
5,26
0,00
2019-05-30
NCT Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną
5,38
-2,23
2019-05-30
NCT Aneks do umowy kredytowej
5,38
-2,23
2019-05-30
NCT Komunikat w sprawie sprzedaży całościowego pakietu akcji Spółki Nuova Castelli SPA
5,38
-2,23
2019-05-29
NCT Realizacja transakcji dotyczącej nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria -Tinis Sp. z o.o.
5,38
-2,23
2019-05-20
NCT Zgoda Rady Nadzorczej na realizację transakcji dotyczącej nabycia udziałów Latteria – Tinis Sp. z o.o.
5,36
+3,73
2019-05-16
NCT Powiadomienie o transakcji otrzymane od członka Rady Nadzorczej
5,64
0,00
2019-05-16
NCT Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
5,64
0,00
2019-05-15
NCT Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
5,74
-0,70
2019-05-07
NCT QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,00
+7,60
2019-04-26
NCT Negocjacje z ALIVAL w sprawie nabycia przez Emitenta całości udziałów spółki zależnej Latteria - Tinis Sp. z o.o.
4,84
-0,21
2019-04-26
NCT Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
4,84
-0,21
2019-03-29
NCT RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
4,51
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 30
  • Następna strona