Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-11
NST Zawarcie umowy w zakresie ograniczenia rozporządzania akcjami Emitenta
1,42
-2,82
2019-10-11
NST Złożenie oświadczenia w zakresie ograniczenia rozporządzania akcjami Emitenta
1,42
-2,82
2019-09-26
NST Otrzymanie zawiadomienia złożonego w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.
1,35
+6,67
2019-09-26
NST Otrzymanie zawiadomienia złożonego w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.
1,35
+6,67
2019-09-20
NST Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A
1,25
+1,60
2019-08-01
NST Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
1,29
+8,53
2019-08-01
NST Zmiana stanu posiadania
1,29
+8,53
2019-08-01
NST Zmiana stanu posiadania
1,29
0,00
2019-08-01
NST Zmiana stanu posiadania
1,29
0,00
2019-08-01
NST Zmiana stanu posiadania
1,29
0,00
2019-07-15
NST Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 lipca 2019 roku
1,49
-0,67
2019-07-10
NST Zawarcie umowy w wyniku zakończenia negocjacji z Deutsche Balaton AktiengesellschaftZawarcie umowy w wyniku zakończenia negocjacji z Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
1,29
+8,11
2019-06-28
NST Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku
1,55
+3,23
2019-05-31
NST Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.
1,50
-0,33
2019-05-30
NST Zawarcie umowy pożyczki przez Emitenta
1,40
+2,86
2019-04-30
NST Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta
1,80
0,00
2019-04-30
NST Zmiana stanu posiadania
1,80
+2,22
2019-04-30
NST Zmiana stanu posiadania
1,80
+2,22
2019-04-29
NST Aktualizacja informacji w zakresie wykonywania umowy dystrybucji urządzeń Pregnbit na rynku fińskim
1,81
-0,55
2019-03-07
NST Zakończenie prowadzonych negocjacji z potencjalnym inwestorem - Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
2,50
-5,60
  • Poprzednia strona
  • z 5
  • Następna strona