Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-10
OTS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku – korekta załącznika do raportu bieżącego
5,90
0,00
2019-10-10
OTS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.
5,85
+0,85
2019-10-10
OTS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku.
5,85
0,00
2019-10-08
OTS Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
5,70
+2,63
2019-10-07
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 28.10.2019 r.
5,70
0,00
2019-09-30
OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H w dniu 30 września 2019 r. oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmianę warunków emisji
5,80
0,00
2019-09-27
OTS Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 24 września 2019 roku do czasu ogłoszenia przerwy w obradach
5,90
-2,54
2019-09-24
OTS Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy
5,90
-2,54
2019-09-13
OTS Powzięcie informacji o decyzji w sprawie przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz wstępnej decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 sierpnia 2019 r.
6,85
0,00
2019-09-09
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H 30.09.2019 r.
7,65
0,00
2019-09-06
OTS Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki
7,75
-9,03
2019-09-02
OTS Rejestracja zmiany Statutu Spółki
6,15
+13,82
2019-09-02
OTS Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotem zależnym Rentrans International Spedition Sp. z o.o.
6,15
+13,82
2019-08-28
OTS Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
5,30
0,00
2019-08-23
OTS Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
5,40
+0,93
2019-08-22
OTS Złożenie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o. przed Stałym Sądem Arbitrażowym w Zagrzebiu
5,30
+1,89
2019-08-14
OTS Powzięcie informacji o wstępnej decyzji przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r.
5,00
0,00
2019-08-06
OTS Wznowione obrady Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H
4,72
0,00
2019-07-31
OTS Wyliczenie Udziału Proporcjonalnego Obligatariuszy Obligacji Serii H
5,10
0,00
2019-07-29
OTS Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
5,10
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 13
  • Następna strona