Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-02-18
OTS Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 18 lutego 2019 r.
6,00
+4,17
2019-02-18
OTS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 18 lutego 2019 r.
6,00
+4,17
2019-02-16
OTS Uzgodnienie z głównymi wierzycielami finansowymi Grupy warunków restrukturyzacji finansowej Grupy Kapitałowej OT Logistics
6,00
0,00
2019-02-15
OTS Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem
6,00
0,00
2019-02-14
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 28.02.2019 r.
6,10
+2,46
2019-02-14
OTS Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
6,10
+2,46
2019-01-31
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 14.02.2019 r.
5,65
+9,73
2019-01-28
OTS Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
6,30
-3,97
2019-01-28
OTS Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z jej spółkami zależnymi
6,30
-3,97
2019-01-28
OTS Wniosek akcjonariusza o umieszczenie sprawy w porządku obrad oraz projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 18 lutego 2019 r.
6,30
-3,97
2019-01-25
OTS Spełnienie warunków zawieszających przedłużających termin spłaty umów kredytowych
6,50
-3,08
2019-01-25
OTS Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
6,50
-3,08
2019-01-24
OTS Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zwołane na dzień 18 lutego 2019 roku
6,80
-1,47
2019-01-22
OTS Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
5,75
+16,52
2019-01-16
OTS Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem
5,35
0,00
2019-01-16
OTS Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
5,30
+8,49
2019-01-11
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D na dzień 25.01.2019 r.
6,20
-4,03
2019-01-11
OTS Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (11.01.2019 r.)
6,20
-4,03
2019-01-09
OTS Zgoda Spółki na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F
6,40
-0,78
2019-01-07
OTS Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (07.01.2019 r.)
7,50
-2,00
  • Poprzednia strona
  • z 10
  • Następna strona