Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-04-16
OTS Aneks do umowy wspólnych warunków
7,80
0,00
2019-04-15
OTS Wydłużenie terminów umów kredytowych
7,80
0,00
2019-04-15
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 29.04.2019 r.
7,80
0,00
2019-04-15
OTS Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
7,80
0,00
2019-04-15
OTS Rejestracja zmiany Statutu Spółki
7,50
+4,00
2019-04-15
OTS Rejestracja połączenia OT Logistics S.A. z podmiotami zależnymi
7,50
+4,00
2019-04-13
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii F 06.05.2019 r.
7,50
0,00
2019-04-13
OTS Wydłużenie terminu wykupu obligacji serii G
7,50
0,00
2019-04-12
OTS Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta (12.04.2019 r.)
7,65
-1,96
2019-03-30
OTS Zawarcie umowy wspólnych warunków zadłużenia
8,00
0,00
2019-03-29
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 12.04.2019 r.
8,40
-4,76
2019-03-25
OTS Zmiany w Zarządzie Spółki
6,15
0,00
2019-03-22
OTS Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
6,15
-2,44
2019-03-21
OTS Wydłużenie terminów umów kredytowych oraz porozumienie z Obligatariuszem
6,15
0,00
2019-03-21
OTS Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
6,10
+0,82
2019-03-06
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii D 21.03.2019 r.
6,10
0,00
2019-02-28
OTS Spełnienie warunków zawieszających przedłużających termin spłaty umów kredytowych
6,20
+1,61
2019-02-28
OTS Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta
6,20
+1,61
2019-02-18
OTS Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OT Logistics S.A. w dniu 18 lutego 2019 r.
6,00
+4,17
2019-02-18
OTS Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 18 lutego 2019 r.
6,00
+4,17
  • Poprzednia strona
  • z 11
  • Następna strona