Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów246 405251 230226 662227 426
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 014-6 2273 172-8 424
Zysk (strata) brutto-10 741-22 498-4 336-21 507
Zysk (strata) netto-8 047-22 733-4 36018 008
Przepływy netto-2 597-4 998-39 42634 221
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 63827 48110 11810 555
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej14 026-12 340-5 967-22 616
Przepływy netto z działalności finansowej-14 985-20 140-43 57746 282
Aktywa razem1 343 0971 386 9001 331 0041 365 385
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania888 722894 257869 600902 875
Zobowiązania długoterminowe337 740340 800329 632367 308
Zobowiązania krótkoterminowe550 982553 457539 968535 567
Kapitał własny107 573124 535131 755130 716
Kapitał zakładowy2 8802 8802 8802 880
Liczba akcji (tys. szt.)11 998,7811 998,7811 998,7811 998,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,9610,3810,9810,89
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,67-1,90-0,361,50
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów867 010712 110752 275831 793
Zysk (strata) z działalności operacyjnej28 89134 49634 60352 837
Zysk (strata) brutto8 69417 95521 97139 638
Zysk (strata) netto46 0337 84315 13329 682
Przepływy netto15 83417 319-42 74825 845
Przepływy netto z działalności operacyjnej16 50557 70654 31546 411
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-102 325-59 212-74 337-61 325
Przepływy netto z działalności finansowej101 65418 825-22 72740 759
Aktywa razem1 365 385932 109715 707711 690
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania902 875628 583435 857440 308
Zobowiązania długoterminowe367 308272 632255 725258 637
Zobowiązania krótkoterminowe535 567355 952180 132181 670
Kapitał własny130 716280 119253 694244 736
Kapitał zakładowy2 8802 7412 7412 741
Liczba akcji (tys. szt.)11 998,7811 421,2811 421,2811 421,28
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)10,8924,5322,2121,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,840,691,322,60
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport