Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów260 560245 686258 351246 405
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 2272 925-49 918-6 014
Zysk (strata) brutto-13 766-4 938-65 372-10 741
Zysk (strata) netto-11 722-4 877-71 622-8 047
Przepływy netto11 503-10 22428 504-2 597
Przepływy netto z działalności operacyjnej16 99524 45924 902-1 638
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej4 86250427 22614 026
Przepływy netto z działalności finansowej-10 354-35 188-23 624-14 985
Aktywa razem1 864 2421 879 3741 283 6311 343 097
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 420 6891 499 832898 591888 722
Zobowiązania długoterminowe875 059886 649265 933337 740
Zobowiązania krótkoterminowe545 630613 183632 658550 982
Kapitał własny99 55133 25738 267107 573
Kapitał zakładowy2 8802 8802 8802 880
Liczba akcji (tys. szt.)11 998,7811 998,7811 998,7811 998,78
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,302,773,198,96
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,98-0,41-5,97-0,67
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów982 648867 010712 110752 275
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-58 98737 31434 49634 603
Zysk (strata) brutto-102 94617 11717 95521 971
Zysk (strata) netto-106 76252 2307 84315 133
Przepływy netto-18 51715 83417 319-42 748
Przepływy netto z działalności operacyjnej60 86416 50557 70654 315
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej22 945-102 325-59 212-74 337
Przepływy netto z działalności finansowej-102 325101 65418 825-22 727
Aktywa razem1 283 6311 383 180932 109715 707
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania898 591903 056628 583435 857
Zobowiązania długoterminowe265 933367 489272 632255 725
Zobowiązania krótkoterminowe632 658535 567355 952180 132
Kapitał własny38 267135 386280 119253 694
Kapitał zakładowy2 8802 8802 7412 741
Liczba akcji (tys. szt.)11 998,7811 998,7811 421,2811 421,28
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,1911,2824,5322,21
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-8,904,350,691,32
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport