Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów153 603237 806160 200358 011
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8 08416 462-3 57619 659
Zysk (strata) brutto-7 47616 468-3 50618 523
Zysk (strata) netto-6 55812 483-3 59513 491
Przepływy netto-14 8482 555-35 26335 918
Przepływy netto z działalności operacyjnej-26 3283 051-51 45859 255
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 241-1 401-5 835-3 156
Przepływy netto z działalności finansowej15 72190522 030-20 181
Aktywa razem417 539372 256375 637300 469
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania263 304211 594221 315137 395
Zobowiązania długoterminowe13 01617 46215 5997 243
Zobowiązania krótkoterminowe250 288194 132205 716130 152
Kapitał własny154 235160 662154 322157 882
Kapitał zakładowy13 93613 93613 93613 936
Liczba akcji (tys. szt.)13 936,0013 936,0013 936,0013 936,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,0711,5311,0711,33
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,470,90-0,260,97
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów842 956708 466545 809416 501
Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 37515 52723 68511 154
Zysk (strata) brutto24 01121 35026 71110 905
Zysk (strata) netto16 76317 68315 96210 273
Przepływy netto-10 946-12 49554 85515 927
Przepływy netto z działalności operacyjnej10 76124 44431 12221 532
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-16 535-37 823-7 679-5 035
Przepływy netto z działalności finansowej-5 17288431 412-570
Aktywa razem300 469273 839225 623139 106
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania137 395122 23594 38558 513
Zobowiązania długoterminowe7 2437 9316 06710
Zobowiązania krótkoterminowe130 152114 30488 31858 503
Kapitał własny157 882146 042131 23880 593
Kapitał zakładowy13 93613 93613 93613 936
Liczba akcji (tys. szt.)13 936,0013 936,0013 936,0013 936,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,3310,489,425,78
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,201,271,150,74
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport