Notowania

Polski Bank Komórek Macierzystych SA (BKM)

  • ()
  • YTD:
  •  
  • Min:
  • Max:
  • Otwarcie:
  • Zamknięcie:
  • Obroty:
  • Wolumen:
  • Wybrany okres:
Zobacz też:
BMX0,00
BLR0,00
CAM-2,96
AAS0,00
Źródło:NOTORIA

Wskaźniki

Cena / Zysk (C/Z)
34,95
Cena / War. Księg. (C/WK)
3,24
Cena / przychody (C/P)
3,29
Wartość księgowa (mln.)
48,86
Kapitalizacja (mln.)
611,18
Liczba akcji (mln.)
9,20
Free float (%)
100,00
ROA
4,20
ROE
10,39
ROS
9,40
Zadłużenie ogółem (%)
59,21
Zadłużenie krótkoterminowe (%)
44,37
Zadłużenie długoterminowe (%)
14,84
Data sprawozdania
2019-09-30
DataZdarzenie
2020-11-06
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 3 kwartał
2020-08-28
Skonsolidowany raport półroczny
2020-05-29
Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za 1 kwartał
2020-03-31
Raport roczny
2020-03-31
Skonsolidowany raport roczny