Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów151 207158 885154 491174 029
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 58810 6166 83415 983
Zysk (strata) brutto5 5667 8256 09713 315
Zysk (strata) netto4 4426 0765 99211 785
Przepływy netto7 489-491-3 732-5 072
Przepływy netto z działalności operacyjnej35 5129 79325 503-14 996
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-11 804-13 406-10 571-7 603
Przepływy netto z działalności finansowej-16 2193 122-18 66417 527
Aktywa razem570 044577 354552 992579 272
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania303 848313 243298 932314 902
Zobowiązania długoterminowe143 46251 573171 655173 595
Zobowiązania krótkoterminowe160 386261 670127 277141 307
Kapitał własny266 196264 111254 060264 370
Kapitał zakładowy172 650172 650172 650172 484
Liczba akcji (tys. szt.)172 649,60172 649,60172 649,60172 484,37
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,541,531,471,53
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,040,040,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów638 612636 052625 353539 785
Zysk (strata) z działalności operacyjnej41 02134 61430 17829 252
Zysk (strata) brutto32 80321 62820 07422 159
Zysk (strata) netto28 29519 48718 21821 472
Przepływy netto-1 806-22 73320 7025 143
Przepływy netto z działalności operacyjnej55 81235 83658 74230 361
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-43 384-16 886-13 506-5 486
Przepływy netto z działalności finansowej-14 234-41 683-24 534-19 732
Aktywa razem570 044556 991547 460541 668
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania303 848305 576304 258284 849
Zobowiązania długoterminowe143 462176 468192 053187 397
Zobowiązania krótkoterminowe160 386129 108112 20597 452
Kapitał własny266 196251 415243 202256 819
Kapitał zakładowy172 650172 484172 484172 484
Liczba akcji (tys. szt.)172 649,60172 484,37172 484,37172 484,37
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,541,461,411,49
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,160,110,110,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport