Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-11-29
PGN Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności / uchylenie uchwały NWZ PGNiG SA z dnia 13 września 2017 roku
4,69
-0,21
2019-11-15
PGN Oświadczenie woli zakończenia Kontraktu Jamalskiego z dniem 31 grudnia 2022 r.
4,89
-0,29
2019-11-14
PGN QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
4,90
0,00
2019-11-07
PGN Zawarcie umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS dodatkowych 10% udziału w złożu Duva od Pandion Energy
4,95
-0,08
2019-10-28
PGN Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał i 9 miesięcy 2019 roku
4,68
+4,32
2019-10-18
PGN Szacunkowe wybrane dane operacyjne za III kwartał oraz 9 miesięcy 2019 roku
4,62
-0,69
2019-10-18
PGN Spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziału w koncesjach wydobywczych od Wellesley Petroleum AS
4,62
-0,56
2019-09-30
PGN Spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu King Lear od Total E&P Norge
4,87
-8,96
2019-09-18
PGN Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA
5,12
-0,39
2019-08-29
PGN Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o uchylenie uchwały ZWZ PGNiG S.A. z dnia 28 czerwca 2016 roku
4,61
+0,43
2019-08-23
PGN Powołanie Członka Rady Nadzorczej PGNiG SA – uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 47/2019
4,70
-0,04
2019-08-22
PGN Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA
4,81
0,00
2019-08-22
PGN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
4,81
0,00
2019-08-21
PGN Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 31 lipca 2019 roku i zakończonym dnia 21 sierpnia 2019 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ
4,78
+1,09
2019-08-21
PGN Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 31 lipca 2019 roku i zakończone, po ogłoszonej przerwie, 21 sierpnia 2019 roku
4,78
+1,09
2019-08-19
PGN Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 31 lipca 2019 roku i kontynuowane, po ogłoszonej przerwie, 21 sierpnia 2019 roku
4,69
+2,73
2019-08-08
PGN Postanowienie Sądu Apelacyjnego w sprawie roszczeń Abener Energia S.A. wobec Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
4,90
+2,24
2019-07-31
PGN Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ PGNiG SA oraz treść uchwał podjętych do przerwy
5,57
+1,71
2019-07-31
PGN Prognoza wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2019 – 2021
5,57
+1,26
2019-07-30
PGN Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 31 lipca 2019 roku
5,40
+3,15
  • Poprzednia strona
  • z 113
  • Następna strona