Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów29 420 00030 344 00026 701 00023 241 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 214 0002 291 0002 374 0001 414 000
Zysk (strata) brutto1 163 0002 548 0002 232 0001 245 000
Zysk (strata) netto804 0002 063 0001 744 0001 042 000
Przepływy netto-1 831 000787 0001 187 000-2 198 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej-772 0003 552 0001 879 000510 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 066 000-1 009 000-647 000-4 796 000
Przepływy netto z działalności finansowej7 000-1 756 000-45 0002 088 000
Aktywa razem64 031 00067 456 00064 571 00060 092 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania28 385 00032 083 00031 129 00027 364 000
Zobowiązania długoterminowe11 487 00011 016 00010 912 00010 201 000
Zobowiązania krótkoterminowe16 898 00021 067 00020 217 00017 163 000
Kapitał własny35 634 00034 836 00032 912 00032 227 000
Kapitał zakładowy1 058 0001 058 0001 058 0001 058 000
Liczba akcji (tys. szt.)427 709,06427 709,06427 709,06427 709,06
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)83,3181,4576,9575,35
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,884,824,082,44
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów109 706 00095 364 00079 553 00088 336 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 103 0008 657 0007 532 0004 340 000
Zysk (strata) brutto6 998 0008 717 0006 887 0003 698 000
Zysk (strata) netto5 463 0006 655 0005 261 0002 837 000
Przepływy netto-2 055 0001 293 0002 685 000-1 608 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 979 0008 050 0009 331 0005 354 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 797 000-3 925 000-4 436 000-4 096 000
Przepływy netto z działalności finansowej-3 237 000-2 832 000-2 210 000-2 866 000
Aktywa razem64 031 00060 664 00055 559 00048 137 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania28 385 00025 453 00026 274 00023 893 000
Zobowiązania długoterminowe11 487 0009 071 0009 652 00010 227 000
Zobowiązania krótkoterminowe16 898 00016 382 00016 622 00013 666 000
Kapitał własny35 634 00032 197 00026 763 00022 173 000
Kapitał zakładowy1 058 0001 058 0001 058 0001 058 000
Liczba akcji (tys. szt.)427 709,06427 709,06427 709,06427 709,06
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)83,3175,2862,5751,84
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)12,7715,5612,306,63
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport