Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów29 228 00025 246 00029 420 00030 344 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 086 000996 0001 214 0002 291 000
Zysk (strata) brutto2 123 000994 0001 163 0002 548 000
Zysk (strata) netto1 602 000849 000804 0002 063 000
Przepływy netto2 517 000-511 000-1 831 000787 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 494 0001 191 000-772 0003 552 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-675 000-666 000-1 066 000-1 009 000
Przepływy netto z działalności finansowej-302 000-1 036 0007 000-1 756 000
Aktywa razem70 770 00068 983 00064 141 00067 456 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania34 129 00032 558 00028 402 00032 083 000
Zobowiązania długoterminowe14 013 00014 307 00011 506 00011 016 000
Zobowiązania krótkoterminowe20 116 00018 251 00016 896 00021 067 000
Kapitał własny36 630 00036 413 00035 727 00034 836 000
Kapitał zakładowy1 058 0001 058 0001 058 0001 058 000
Liczba akcji (tys. szt.)427 709,06427 709,06427 709,06427 709,06
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)85,6485,1483,5381,45
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,751,991,884,82
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów109 706 00095 364 00079 553 00088 336 000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 215 0008 657 0007 532 0004 340 000
Zysk (strata) brutto7 110 0008 717 0006 887 0003 698 000
Zysk (strata) netto5 556 0006 655 0005 261 0002 837 000
Przepływy netto-2 055 0001 293 0002 685 000-1 608 000
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 980 0008 050 0009 331 0005 354 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 798 000-3 925 000-4 436 000-4 096 000
Przepływy netto z działalności finansowej-3 237 000-2 832 000-2 210 000-2 866 000
Aktywa razem64 141 00060 664 00055 559 00048 137 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania28 402 00025 453 00026 274 00023 893 000
Zobowiązania długoterminowe11 506 0009 071 0009 652 00010 227 000
Zobowiązania krótkoterminowe16 896 00016 382 00016 622 00013 666 000
Kapitał własny35 727 00032 197 00026 763 00022 173 000
Kapitał zakładowy1 058 0001 058 0001 058 0001 058 000
Liczba akcji (tys. szt.)427 709,06427 709,06427 709,06427 709,06
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)83,5375,2862,5751,84
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)12,9915,5612,306,63
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport