Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-02-07
PEP APELACJA OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W GDAŃSKU W SPRAWIE O USTALENIE BEZSKUTECZNOŚCI OŚWIADCZEŃ O WYPOWIEDZENIU UMÓW
26,80
+1,12
2020-01-30
PEP TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2020 ROKU ORAZ INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU RAPORTÓW SKONSOLIDOWANYCH
27,00
-0,74
2020-01-28
PEP WYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE W SPRAWIE O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI CZĘŚCI UCHWAŁY NWZA
25,70
+1,95
2020-01-22
PEP POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU POLENERGIA S.A.
27,50
-1,82
2019-12-30
PEP INFORMACJA O DOKONANIU ODPISU
27,00
-0,74
2019-12-20
PEP WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
27,60
-2,17
2019-12-19
PEP WYNIK AUKCJI NA SPRZEDAŻ ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
27,10
+1,48
2019-12-16
PEP REZYGNACJA CZŁONKA ZARZĄDU POLENERGIA S.A.
26,90
+1,12
2019-12-10
PEP OGŁOSZENIE WSTĘPNYCH WYNIKÓW AUKCJI GŁÓWNEJ NA ROK DOSTAW 2024
26,90
-1,12
2019-12-10
PEP PRZEJŚCIE PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ
26,90
-1,49
2019-12-09
PEP ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZALEŻNEJ
26,50
+1,51
2019-12-06
PEP Udział spółki zależnej Polenergia S.A. w aukcji głównej w ramach rynku mocy na rok dostaw 2024
27,30
-1,47
2019-11-15
PEP QS 3/2019: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
27,80
-3,60
2019-11-05
PEP Zawarcie umów znaczących dla projektu Farmy Wiatrowej Szymankowo
25,60
0,00
2019-10-22
PEP Zawarcie umowy znaczącej
26,00
-2,31
2019-10-18
PEP Zawarcie umowy zmieniającej umowę przedwstępną sprzedaży udziałów w spółce zależnej
25,30
+0,79
2019-09-30
PEP Zawarcie aneksu nr 1 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej
25,90
+0,39
2019-09-23
PEP Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego w 2019 roku
26,80
-3,36
2019-08-21
PEP ZŁOŻENIE PISM PROCESOWYCH PRZEZ SPÓŁKI ZALEŻNE POLENERGIA S.A. – AMON SP. Z O.O. ORAZ TALIA SP. Z O.O. PRZECIWKO POLSKA ENERGIA-PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SP. Z O.O.
26,70
-1,12
2019-08-19
PEP ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
27,10
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 57
  • Następna strona