Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-17
PMP Powołanie Wiceprezesa Zarządu PAMAPOL S.A.
1,16
0,00
2019-10-16
PMP Opinia biegłego w sprawie wyceny akcji PAMAPOL S.A.
1,20
-3,33
2019-10-11
PMP Odwołanie Wiceprezesa Zarządu PAMAPOL S.A
1,20
0,00
2019-09-30
PMP PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
1,28
-5,47
2019-09-25
PMP Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
1,17
+5,98
2019-09-23
PMP Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.
1,17
0,00
2019-09-13
PMP Zmiana hipotek na nieruchomościach Emitenta i spółek zależnych
1,12
0,00
2019-08-26
PMP Zmiana wpisu dotyczącego zastawów rejestrowych na środkach trwałych i zapasach Emitenta i spółek zależnych
1,06
0,00
2019-08-07
PMP Unieważnienie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostawy artykułów spożywczych
1,20
+4,17
2019-06-27
PMP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
1,16
-0,86
2019-06-27
PMP Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.
1,16
-0,86
2019-06-26
PMP Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r. - korekta
1,16
0,00
2019-06-26
PMP Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r.
1,16
0,00
2019-06-24
PMP Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
1,17
0,00
2019-06-14
PMP Informacje dotyczące wypowiedzenia umowy z firmą audytorską
1,20
-0,83
2019-05-31
PMP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
1,20
0,00
2019-05-30
PMP QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,21
-0,83
2019-05-23
PMP Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
1,21
0,00
2019-05-15
PMP Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego
1,17
+1,71
2019-05-07
PMP Stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w związku z przystąpieniem do postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
1,25
-2,40
  • Poprzednia strona
  • z 45
  • Następna strona