Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-06-26
PMP Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r. - korekta
1,16
0,00
2019-06-26
PMP Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r.
1,16
0,00
2019-06-24
PMP Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
1,17
0,00
2019-06-14
PMP Informacje dotyczące wypowiedzenia umowy z firmą audytorską
1,20
-0,83
2019-05-31
PMP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
1,20
0,00
2019-05-30
PMP QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,21
-0,83
2019-05-23
PMP Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
1,21
0,00
2019-05-15
PMP Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego
1,17
+1,71
2019-05-07
PMP Stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w związku z przystąpieniem do postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
1,25
-2,40
2019-04-30
PMP SA-R 2018
1,24
-2,42
2019-04-30
PMP SA-RS 2018
1,24
-2,42
2019-04-30
PMP Korekta błędu podstawowego w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za lata 2016 i 2017
1,24
-1,61
2019-01-30
PMP Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
1,38
-5,07
2018-12-21
PMP Zawarcie aneksów do umów faktoringowych
1,07
0,00
2018-12-21
PMP Oddalenie przez Sąd zażalenia na postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
1,07
-2,80
2018-11-29
PMP Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.
1,05
+2,86
2018-11-26
PMP QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,08
-0,93
2018-11-22
PMP Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.
1,07
-0,93
2018-10-30
PMP Nabycie akcji przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
1,15
-1,74
2018-10-18
PMP Otrzymanie z Komisji Nadzoru Finansowego postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu
1,02
+2,94
  • Poprzednia strona
  • z 44
  • Następna strona