Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów77 58934 83840 34280 959
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 4209 656-2 8875 638
Zysk (strata) brutto8 9999 215-3 0295 539
Zysk (strata) netto7 1697 439-2 4764 463
Przepływy netto-3 002-1 3828 076453
Przepływy netto z działalności operacyjnej-25 675-19 9342 05457 193
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-479-1 039-5 945-23 836
Przepływy netto z działalności finansowej23 15219 59111 967-32 904
Aktywa razem259 273235 573204 159198 614
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania125 240108 70984 73576 713
Zobowiązania długoterminowe5 4245 4075 6255 758
Zobowiązania krótkoterminowe119 816103 30279 11070 955
Kapitał własny134 033126 864119 424121 901
Kapitał zakładowy5155155150
Liczba akcji (tys. szt.)10 300,0010 300,0010 300,0010 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)13,0112,3211,6011,84
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,700,72-0,240,43
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów277 932283 465294 609280 675
Zysk (strata) z działalności operacyjnej22 31722 20426 38929 997
Zysk (strata) brutto21 75321 32625 90429 552
Zysk (strata) netto17 56017 21120 87523 849
Przepływy netto2 165-5016241 476
Przepływy netto z działalności operacyjnej40 52925 40421 33131 720
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-41 101-29 851-4 761-9 617
Przepływy netto z działalności finansowej2 7373 946-15 946-20 627
Aktywa razem198 614170 527139 984135 569
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania76 71366 18752 85458 559
Zobowiązania długoterminowe5 75819 5406 4287 575
Zobowiązania krótkoterminowe70 95546 64746 42650 984
Kapitał własny121 901104 34087 13077 010
Kapitał zakładowy00515515
Liczba akcji (tys. szt.)10 300,0010 300,0010 300,0010 164,75
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)11,8410,138,467,58
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,711,672,032,35
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)