Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q12018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 20413 33913 70912 287
Zysk (strata) z działalności operacyjnej336-278340249
Zysk (strata) brutto39121328304
Zysk (strata) netto288-382178205
Przepływy netto363-4 745204331
Przepływy netto z działalności operacyjnej483-636742622
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej19-4 021-468-522
Przepływy netto z działalności finansowej-139-88-70231
Aktywa razem27 63324 21727 75525 476
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 2305 1026 2454 236
Zobowiązania długoterminowe1 212357436431
Zobowiązania krótkoterminowe7 0184 7455 8093 805
Kapitał własny19 40319 11519 49719 319
Kapitał zakładowy902902902902
Liczba akcji (tys. szt.)9 019,009 019,009 019,009 019,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,152,122,162,14
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,03-0,040,020,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów53 30245 27950 83956 684
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 1391 1211 4962 544
Zysk (strata) brutto1 5161 2191 5132 629
Zysk (strata) netto5118349971 851
Przepływy netto-2 477639-2 6981 332
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 1452 078-2 8213 989
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 627-1 076543-1 504
Przepływy netto z działalności finansowej5-363-420-1 153
Aktywa razem24 21723 33324 05628 010
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 1022 9774 6499 760
Zobowiązania długoterminowe357131255539
Zobowiązania krótkoterminowe4 7452 8464 3949 221
Kapitał własny19 11518 60417 77016 772
Kapitał zakładowy902902902902
Liczba akcji (tys. szt.)9 019,009 019,009 019,009 019,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,122,061,971,86
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,060,090,110,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport