Trwa ładowanie...

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q12019Q42019Q32019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 21416 05012 55911 328
Zysk (strata) z działalności operacyjnej104-2 697-110202
Zysk (strata) brutto140-2 671-66155
Zysk (strata) netto89-2 649-48-22
Przepływy netto90-1 6183 708116
Przepływy netto z działalności operacyjnej753-1 404420-393
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-446-783 405641
Przepływy netto z działalności finansowej-217-136-117-132
Aktywa razem23 58223 58127 01625 514
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 8096 8977 6836 133
Zobowiązania długoterminowe1 7741 7051 7861 347
Zobowiązania krótkoterminowe5 0355 1925 8974 786
Kapitał własny16 77316 68419 33319 381
Kapitał zakładowy902902902902
Liczba akcji (tys. szt.)9 019,009 019,009 019,009 019,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,861,852,142,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,01-0,29-0,01-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów53 14153 30245 27950 839
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 2691 1391 1211 496
Zysk (strata) brutto-2 1911 5161 2191 513
Zysk (strata) netto-2 431511834997
Przepływy netto2 569-2 477639-2 698
Przepływy netto z działalności operacyjnej-8943 1452 078-2 821
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 987-5 627-1 076543
Przepływy netto z działalności finansowej-5245-363-420
Aktywa razem23 58124 21723 33324 056
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 8975 1022 9774 649
Zobowiązania długoterminowe1 705357131255
Zobowiązania krótkoterminowe5 1924 7452 8464 394
Kapitał własny16 68419 11518 60417 770
Kapitał zakładowy902902902902
Liczba akcji (tys. szt.)9 019,009 019,009 019,009 019,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,852,122,061,97
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,270,060,090,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport