Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 79711 1128 2449 993
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 8402 1791 852-1 988
Zysk (strata) brutto91-1 52611 267-4 287
Zysk (strata) netto244-1 8207 635-2 380
Przepływy netto-17 644-56 60582 8401 793
Przepływy netto z działalności operacyjnej-9 07718 68866 4166 519
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-521-22 68327 733-346
Przepływy netto z działalności finansowej-8 046-52 610-11 310-4 381
Aktywa razem190 556207 278249 894257 991
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania127 929135 532175 432193 711
Zobowiązania długoterminowe98 00987 79395 550125 098
Zobowiązania krótkoterminowe29 92047 73979 88268 613
Kapitał własny53 21052 88655 49245 019
Kapitał zakładowy3 6803 6803 6803 680
Liczba akcji (tys. szt.)3 680,003 680,003 680,003 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,4614,3715,0812,23
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,07-0,492,08-0,65
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów44 50441 79535 50037 151
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 34112 79912 7909 224
Zysk (strata) brutto-6825 1164 0862 825
Zysk (strata) netto-5063 2442 595572
Przepływy netto-1 525-1 717-3 5969 047
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 251-29 573-15 07629 104
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2 854876-13 986-3 664
Przepływy netto z działalności finansowej-6 62926 98025 466-16 393
Aktywa razem257 991270 025228 270186 299
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania193 711196 311158 734126 117
Zobowiązania długoterminowe125 098124 77894 35349 151
Zobowiązania krótkoterminowe68 61371 53364 38276 966
Kapitał własny45 01955 32149 74546 670
Kapitał zakładowy3 6803 6803 6803 680
Liczba akcji (tys. szt.)3 680,003 680,003 680,003 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)12,2315,0313,5212,68
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,140,880,700,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport