Notowania

DataTytułKursZmiana
2018-11-09
PCM Zawarcie umowy na doradztwo w procesie przeglądu opcji strategicznych
12,10
+3,31
2018-11-07
PCM QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
9,20
0,00
2018-10-16
PCM Znaczne pakiety akcji
9,08
0,00
2018-10-12
PCM Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów
8,82
+0,23
2018-10-02
PCM Rejestracja zmian Statutu Prime Car Management S.A.
9,10
+0,22
2018-09-26
PCM Uchwała Zarządu w sprawie stwierdzenia braku Spełnienia Warunku Dywidendy
8,74
+0,92
2018-09-26
PCM Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
8,74
-0,46
2018-09-17
PCM Informacja o uchwale podjętej przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji Serii 1/2017 w sprawie zrzeczenia się uprawnień związanych z możliwością żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Obligacji Serii 1/2017 w przypadku przekroczenia przez Emitenta Wskaźnika Zadłużenia Grupy Kapitałowej (Kapitały Własne)
7,66
+8,36
2018-08-29
PCM PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
6,70
0,00
2018-08-22
PCM Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji Serii 1/2017
8,00
-0,50
2018-08-13
PCM Znaczne pakiety akcji.
10,30
0,00
2018-07-03
PCM Informacja o zmianie wielkości floty pojazdów
11,60
0,00
2018-07-02
PCM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Prime Car Management” S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
11,70
0,00
2018-06-29
PCM Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „Prime Car Management” S.A.
11,80
-1,69
2018-06-29
PCM Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Prime Car Management” S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r. oraz treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta
11,80
-1,69
2018-06-29
PCM Informacja o powołaniu osób nadzorujących
11,80
-1,69
2018-06-29
PCM Uchwała o wypłacie dywidendy warunkowej
11,80
-1,69
2018-06-28
PCM Ocena Rady Nadzorczej na temat wniosku Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem netto osiągniętym przez Spółkę w roku obrotowym 2017
11,50
+0,43
2018-06-27
PCM Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej „Prime Car Management” S.A.
11,80
-2,54
2018-06-25
PCM Znaczne pakiety akcji - zmiana stanu posiadania
12,55
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 11
  • Następna strona