Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-09-03
PLX Zawarcie znaczącej umowy ramowej
1,89
+7,67
2019-08-30
PLX PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
1,90
+0,11
2019-08-29
PLX Korekta szacunków wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I półrocze 2019 roku
1,90
0,00
2019-07-29
PLX Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I półrocze 2019 roku
2,06
-3,40
2019-06-05
PLX Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
1,86
+6,34
2019-06-04
PLX Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
1,81
+2,44
2019-05-15
PLX QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,82
+8,92
2019-05-07
PLX Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
1,78
0,00
2019-04-18
PLX RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
1,97
0,00
2019-04-18
PLX R /: formularz raportu rocznego
1,97
0,00
2019-04-15
PLX Korekta szacunków wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok
1,98
0,00
2019-03-15
PLX Zmiana terminu przekazania raportów okresowych Spółki za 2018 rok
2,05
+2,44
2019-02-21
PLX Zawarcie znaczącej umowy ramowej
2,17
0,00
2019-02-08
PLX Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok
2,18
-0,92
2019-01-22
PLX Terminy przekazywania raportów okresowych
2,14
0,00
2019-01-15
PLX Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
2,20
-0,91
2019-01-15
PLX Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
2,20
-0,91
2018-12-31
PLX Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
2,24
-6,70
2018-12-28
PLX Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
2,24
0,00
2018-12-28
PLX Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
2,24
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 65
  • Następna strona