Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-02-17
RAF Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
11,40
0,00
2020-02-17
RAF Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
11,40
0,00
2020-02-10
RAF Zawarcie umowy PKP Intercity S.A.
10,80
0,00
2020-01-23
RAF Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
11,90
0,00
2020-01-03
RAF Korekta raportu bieżącego nr 35/2019 dotyczącego zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
9,20
0,00
2020-01-02
RAF Zawarcie umowy z firmą PT ELTRAN INDONESIA.
8,90
+1,12
2019-12-30
RAF Zawiadomienie o zmniejszeniu przez Akcjonariusza – SEZAM IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A.
8,70
+2,30
2019-12-24
RAF Informacja Promack sp. z o.o. o nabyciu akcji RAFAMET S.A.
8,70
0,00
2019-12-24
RAF Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów.
8,70
0,00
2019-12-20
RAF Zawarcie umowy z firmą ODIG - Ostdeutsche Instandhaltungsgesellschaft mbH z Niemiec.
8,80
0,00
2019-12-17
RAF Zawarcie umowy z DB Cargo Polska S.A.
9,20
-4,35
2019-11-22
RAF Zawarcie umów na dostawę maszyn produkcyjnych do naprawy zestawów kołowych dla PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.
9,20
0,00
2019-11-13
RAF Informacja o niewybraniu do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.
9,65
0,00
2019-11-13
RAF QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
9,65
0,00
2019-11-06
RAF Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
10,00
0,00
2019-10-22
RAF Zawarcie umowy z firmą KOLIN Construction Tourism Industry and Trading Co. Inc. z Turcji.
9,50
0,00
2019-10-17
RAF Udzielenie przez RAFAMET S.A. promesy pożyczki dla spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.
9,50
+5,26
2019-10-16
RAF Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.
9,50
0,00
2019-09-30
RAF PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11,60
-1,72
2019-09-25
RAF Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanej prognozy wyników na rok 2019.
11,60
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 47
  • Następna strona