Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE! Rewelacyjne dane z rynku pracy
PILNE! GUS podał dane o wynagrodzeniach

Robyg SA (ROB) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
135 264 145 130 69 491 215 457
23 626 45 308 3 499 57 531
22 833 43 592 1 871 59 981
18 136 25 953 2 469 51 849
-24 725 24 870 -50 998 -11 818
43 836 -8 632 38 638 6 566
-1 736 -42 994 -5 697 -200
-66 825 76 496 -83 939 -18 184
1 919 447 1 965 660 1 708 488 1 753 561
1 297 113 1 361 889 1 146 292 1 192 429
654 111 717 201 624 755 651 687
643 002 644 688 521 537 540 742
618 299 599 688 566 557 563 981
28 940 26 309 26 309 26 309
289 401,20 289 401,20 263 092 263 092
2,14 2,07 2,15 2,14
0,06 0,09 0,01 0,20
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
517 081 480 375 409 325 488 083
122 894 59 046 60 460 60 649
117 249 49 578 52 042 49 435
108 672 79 744 44 084 26 096
-19 935 170 044 -9 993 82 819
-39 042 55 208 26 921 203 935
-42 189 -14 522 -10 087 -18 921
61 296 129 358 -26 827 -102 195
1 753 561 1 478 617 1 141 208 1 080 422
1 192 429 954 443 664 413 627 191
651 687 498 279 339 488 298 114
540 742 456 164 324 925 329 077
563 981 497 033 446 574 418 529
26 309 26 309 26 209 26 052
263 092 263 092 262 092 260 522,00
2,14 1,89 1,70 1,61
0,41 0,30 0,17 0,10
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
ROBYG 3,72 -0,27 0,28
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ZASTAL 0,26 +30,00 0,07
HOLLYWOOD 2,54 +19,81 0,24
ZREMB-CHOJNICE 0,48 +14,29 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
BOS SA 9,60 -10,45 4,13
MAGNA POLONIA 0,38 -9,52 0,00
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 0,68 -9,33 0,00