Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-03-07
ROV Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
0,21
0,00
2018-08-07
ROV Przystąpienie do przeglądu potencjalnych opcji strategicznych
0,29
0,00
2018-06-25
ROV Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów.
0,32
0,00
2018-05-24
ROV Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2018 r. wraz z projektami uchwał
0,32
0,00
2017-06-23
ROV Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów.
2017-05-22
ROV Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.06.2017 r. wraz z projektami uchwał
0,49
0,00
2016-11-14
ROV Lista akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 listopada 2016 roku, posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.
2016-10-17
ROV Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.11.2016 r. wraz z projektami uchwał
0,21
0,00
2016-08-10
ROV NWZ - lista akcjonariuszy
0,26
0,00
2016-07-13
ROV Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10.08.2016 r. wraz z projektami uchwał
0,26
-3,85
2016-06-23
ROV Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów.
0,26
0,00
2016-05-25
ROV ZWZ - projekty uchwał: podział zysku
2015-06-24
ROV Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów.
2015-05-28
ROV Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2015 r. wraz z projektami uchwał
0,36
-11,11
2015-05-14
ROV Otrzymanie zawiadomień dotyczących nabycia akcji ROVITA S.A.
0,30
+13,33
2015-05-13
ROV Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ROVITA S.A.
2015-05-13
ROV Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w ROVITA S.A.
2014-06-27
ROVITA SA lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w ZWZ spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów.
0,33
0,00
2014-06-27
ROV WZA - lista akcjonariuszy
0,33
0,00