Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów43 51544 17340 87145 183
Zysk (strata) z działalności operacyjnej75-101-580-54
Zysk (strata) brutto-196-352-845-296
Zysk (strata) netto-196-352-845-296
Przepływy netto1 720-5111713
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 754-27953-544
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej88-57460
Przepływy netto z działalności finansowej-1 122-426-828547
Aktywa razem37 81843 74841 08243 790
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania40 26646 00042 98244 844
Zobowiązania długoterminowe6 0656 0656 0656 065
Zobowiązania krótkoterminowe34 20039 93536 91738 779
Kapitał własny-2 448-2 252-1 900-1 055
Kapitał zakładowy13 63813 63813 63813 638
Liczba akcji (tys. szt.)13 637,6013 637,6013 637,6013 637,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,18-0,17-0,14-0,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,03-0,06-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów173 742265 747298 482224 128
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6602 7713 5871 541
Zysk (strata) brutto-1 6891 6082 320550
Zysk (strata) netto-1 6891 6082 320550
Przepływy netto1 384-1 6841 935-516
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 1361 7573 730-5 685
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej77180-13522
Przepływy netto z działalności finansowej-1 829-3 622-1 6605 147
Aktywa razem37 81838 21041 54141 291
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania40 26638 96043 89945 969
Zobowiązania długoterminowe6 06575288583
Zobowiązania krótkoterminowe34 20038 88543 61145 386
Kapitał własny-2 448-750-2 358-4 678
Kapitał zakładowy13 63813 63813 63813 638
Liczba akcji (tys. szt.)13 637,6013 637,6013 637,6013 637,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,18-0,06-0,17-0,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,120,120,170,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)