Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 21846 46243 51544 173
Zysk (strata) z działalności operacyjnej583-2975-101
Zysk (strata) brutto454-267-196-352
Zysk (strata) netto454-267-196-352
Przepływy netto21-1 4991 720-511
Przepływy netto z działalności operacyjnej12 212-1 0372 754-27
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-352688-57
Przepływy netto z działalności finansowej-11 840-468-1 122-426
Aktywa razem8 65342 48137 52043 748
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 06145 34440 11646 000
Zobowiązania długoterminowe6 0656 0656 2156 065
Zobowiązania krótkoterminowe4 99639 27933 90039 935
Kapitał własny-2 409-2 862-2 596-2 252
Kapitał zakładowy13 63813 63813 63813 638
Liczba akcji (tys. szt.)13 637,6013 637,6013 637,6013 637,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,18-0,21-0,19-0,17
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,03-0,02-0,01-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów170 843264 531298 482224 128
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8082 7643 5871 541
Zysk (strata) brutto-1 8371 5992 320550
Zysk (strata) netto-1 8371 5992 320550
Przepływy netto1 384-1 6841 935-516
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 1583 2883 730-5 685
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej55-89-13522
Przepływy netto z działalności finansowej-1 829-4 883-1 6605 147
Aktywa razem37 52038 47541 54141 291
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania40 11639 23343 89945 969
Zobowiązania długoterminowe6 2156 135288583
Zobowiązania krótkoterminowe33 90033 09843 61145 386
Kapitał własny-2 596-759-2 358-4 678
Kapitał zakładowy13 63813 63813 63813 638
Liczba akcji (tys. szt.)13 637,6013 637,6013 637,6013 637,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,19-0,06-0,17-0,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,140,120,170,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)