Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-14
SAR Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu
4,44
0,00
2019-09-30
SAR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 30.09.2019 r.
4,44
0,00
2019-09-30
SAR Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 30.09.2019 r.
4,44
0,00
2019-09-13
SAR Zawarcie umowy inwestycyjnej
4,40
+0,91
2019-09-11
SAR Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej
4,60
0,00
2019-09-09
SAR Uchwała Zarządu w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej SARE o wyrażenie zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej
4,50
0,00
2019-09-04
SAR PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
4,40
+1,82
2019-08-27
SAR Powołanie Prokurenta
4,70
0,00
2019-08-22
SAR Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał.
4,50
-3,56
2019-08-13
SAR Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksu do umowy o kredyt obrotowy
4,50
0,00
2019-08-09
SAR Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwsze półrocze 2019 r.
4,90
-4,08
2019-08-09
SAR Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki Adepto sp. z o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o.
4,90
-8,16
2019-08-08
SAR Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
4,90
0,00
2019-07-26
SAR Zawarcie przez Emitenta drugiego porozumienia zmieniającego do umowy sprzedaży akcji
4,90
-0,41
2019-07-24
SAR Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji 194.224 akcji serii E i G spółki SARE S.A.
5,30
-7,55
2019-07-22
SAR Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 194.224 akcji zwykłych na okaziciela serii E i G spółki SARE S.A.
5,50
-3,64
2019-07-18
SAR Zawarcie przez Emitenta porozumienia zmieniającego umowę sprzedaży akcji
5,50
0,00
2019-06-10
SAR Powołanie Członka Zarządu
4,20
-2,38
2019-06-04
SAR Rejestracja akcji serii E i G w KDPW
4,30
+2,33
2019-05-31
SAR Rezygnacja Członka Zarządu
4,36
+0,92
  • Poprzednia strona
  • z 12
  • Następna strona