Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-04-16
SFS Zawarcie aneksu do umowy kredytu i umowy o linię faktoringu odwrotnego Z BOŚ S.A.
0,70
-0,29
2019-04-10
SFS Zawarcie umów dotyczących konceptów META SETA GALARETA i META DISCO
0,75
-0,53
2019-04-04
SFS Informacja nt. emisji akcji serii P
0,86
0,00
2019-03-28
SFS Aktualizacja informacji nt. emisji akcji serii P
0,98
0,00
2019-03-26
SFS Aktualizacja informacji nt. współpracy w zakresie rozwoju marek META SETA GALARETA, META DISCO i FUNKY JIM
0,98
0,00
2019-03-26
SFS Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2018
0,96
0,00
2019-03-15
SFS Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego Z BOŚ S.A.Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego Z BOŚ S.A.
0,85
+2,12
2019-02-25
SFS Zawarcie umowy objęcia akcji serii P
0,82
0,00
2019-02-25
SFS Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
0,82
-2,44
2019-02-21
SFS Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
0,82
0,00
2019-02-19
SFS Wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii P
0,81
0,00
2019-02-13
SFS Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego Z BOŚ S.A.
0,82
-2,44
2019-02-07
SFS Aktualizacja informacji nt. współpracy z BOŚ S.A.
0,87
-1,15
2019-01-28
SFS Terminarz publikacji raportów okresowych w 2019 rokuTerminarz publikacji raportów okresowych w 2019 roku
0,85
-3,53
2019-01-23
SFS Powołanie członków Zarządu Sfinks Polska S.A. na nową kadencję
0,85
0,00
2019-01-14
SFS Ustalenie ceny emisyjnej oraz szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P
0,78
+34,62
2019-01-11
SFS Zawiadomienie o przekroczeniu przez Quercus TFI 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
0,79
-1,27
2019-01-09
SFS Informacja dotycząca otrzymania przez Spółkę deklaracji dotyczącej objęcia emisji od Akcjonariusza
0,73
-2,74
2019-01-09
SFS Uchylenie uchwały Zarządu z dnia 10.10.2018 r. oraz ponowna emisja akcji serii P w ramach kapitału docelowego
0,73
0,00
2019-01-09
SFS Niedojście do skutku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
0,73
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 58
  • Następna strona