Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-02-19
SFS Wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii P
0,81
0,00
2019-02-13
SFS Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego Z BOŚ S.A.
0,82
-2,44
2019-02-07
SFS Aktualizacja informacji nt. współpracy z BOŚ S.A.
0,87
-1,15
2019-01-28
SFS Terminarz publikacji raportów okresowych w 2019 rokuTerminarz publikacji raportów okresowych w 2019 roku
0,85
-3,53
2019-01-23
SFS Powołanie członków Zarządu Sfinks Polska S.A. na nową kadencję
0,85
0,00
2019-01-14
SFS Ustalenie ceny emisyjnej oraz szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P
0,78
+34,62
2019-01-11
SFS Zawiadomienie o przekroczeniu przez Quercus TFI 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
0,79
-1,27
2019-01-09
SFS Informacja dotycząca otrzymania przez Spółkę deklaracji dotyczącej objęcia emisji od Akcjonariusza
0,73
-2,74
2019-01-09
SFS Uchylenie uchwały Zarządu z dnia 10.10.2018 r. oraz ponowna emisja akcji serii P w ramach kapitału docelowego
0,73
0,00
2019-01-09
SFS Niedojście do skutku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
0,73
0,00
2018-12-31
SFS Naruszenie warunku umowy kredytowej z BOŚ S.A.
0,81
0,00
2018-12-31
SFS Wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii P
0,81
0,00
2018-12-31
SFS Aktualizacja informacji nt. współpracy z BOŚ S.A.
0,81
0,00
2018-11-28
SFS Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P
0,70
+1,43
2018-11-21
SFS QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,65
+6,15
2018-10-25
SFS Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego Raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
0,85
0,00
2018-10-10
SFS Podjęcie przez Zarząd Sfinks Polska S.A. uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
0,76
-3,95
2018-10-08
SFS Aktualizacja informacji nt. współpracy z BOŚ S.A.
0,80
-2,50
2018-10-01
SFS SA-P /2018: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
0,87
0,00
2018-09-27
SFS Decyzja BOŚ w sprawie zmiany warunków umów finansowania
0,87
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 57
  • Następna strona