Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 06910 8129 70815 981
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 0612909513 872
Zysk (strata) brutto9861878763 708
Zysk (strata) netto7182266853 204
Przepływy netto95-26365-166
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 9339121 1333 148
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-727-463-220-1 199
Przepływy netto z działalności finansowej-1 111-475-548-2 115
Aktywa razem38 45839 56338 56542 007
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania22 07823 73621 04725 174
Zobowiązania długoterminowe3 7573 9453 9413 900
Zobowiązania krótkoterminowe18 32119 79117 10621 274
Kapitał własny16 38015 67217 37016 685
Kapitał zakładowy4 8124 8124 8124 812
Liczba akcji (tys. szt.)4 812,164 812,164 812,164 812,16
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,403,263,613,47
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,150,050,140,67
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów45 78346 88535 82045 077
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 2543 9711 555-5 247
Zysk (strata) brutto4 9243 4911 222-5 618
Zysk (strata) netto4 0853 036611-5 283
Przepływy netto-3 0303 469150-1 591
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 7186 9056 0272 524
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 658-2 771-3 451-3 441
Przepływy netto z działalności finansowej-2 090-665-2 426-674
Aktywa razem42 00746 22939 50932 237
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 17429 86425 23621 234
Zobowiązania długoterminowe3 9004 0684 6123 588
Zobowiązania krótkoterminowe21 27425 79620 62417 646
Kapitał własny16 68515 97613 86310 606
Kapitał zakładowy4 8124 8124 8124 380
Liczba akcji (tys. szt.)4 812,164 812,164 812,164 380,30
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,473,322,882,42
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,850,630,13-1,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport