Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów98 24488 65279 31081 322
Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 95747 22213 78750 592
Zysk (strata) brutto22 55546 34412 68153 586
Zysk (strata) netto7 86231 4563 68239 442
Przepływy netto41 021-111 60250 465-85 481
Przepływy netto z działalności operacyjnej62 37842 78078 97236 457
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej38 254-62 895-3 984-12 549
Przepływy netto z działalności finansowej-59 611-91 487-24 523-109 389
Aktywa razem1 284 1661 291 2941 358 0441 320 904
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania521 824539 802547 901510 996
Zobowiązania długoterminowe353 466339 182339 848345 829
Zobowiązania krótkoterminowe168 358200 620208 053165 167
Kapitał własny753 937744 510804 192805 306
Kapitał zakładowy185 447185 447185 447185 447
Liczba akcji (tys. szt.)247 262,02247 262,02247 262,02247 262,02
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,053,013,253,26
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,030,130,010,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów336 529318 831292 853262 508
Zysk (strata) z działalności operacyjnej242 701216 409222 761169 712
Zysk (strata) brutto235 168198 392201 791148 117
Zysk (strata) netto181 136153 382159 563113 599
Przepływy netto-63 15929 941178 95220 750
Przepływy netto z działalności operacyjnej230 512200 044200 597196 835
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 904-12 90432 268-124 795
Przepływy netto z działalności finansowej-288 767-157 199-53 913-51 290
Aktywa razem1 320 9041 438 3461 446 6461 375 297
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania510 996740 173859 818952 202
Zobowiązania długoterminowe345 829456 369682 793766 960
Zobowiązania krótkoterminowe165 167283 804177 025185 242
Kapitał własny805 306693 479581 829418 122
Kapitał zakładowy185 447185 447185 447185 447
Liczba akcji (tys. szt.)247 262,02247 262,02247 262,02247 262,02
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,262,812,351,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,730,620,650,46
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport