Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-06-29
CTF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
0,16
0,00
2019-06-02
CTF Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku
0,16
0,00
2018-06-28
CTF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
0,16
0,00
2018-06-02
CTF Korekta raportu ESPI 1/2018
0,18
0,00
2018-06-02
CTF Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018r. wraz z projektami uchwał
0,18
0,00
2017-06-30
CTF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
0,35
0,00
2017-06-02
CTF Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017r. wraz z projektami uchwał
0,41
0,00
2017-05-25
CTF Pozyskanie finansowania w kwocie 1,5 mln zł
0,41
-12,20
2017-05-17
CTF Uchwała ws. podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
0,43
0,00
2017-04-10
CTF Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym
0,56
+17,86
2017-04-03
CTF Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym
0,57
2017-01-13
CTF nabycie nieruchomości przez spółkę zależną
0,55
-1,82
2017-01-13
CTF udzielenie pożyczki spółce zależnej
0,55
-1,82
2017-01-01
CTF Udzielenie pożyczki spółce zależnej
0,58
0,00
2017-01-01
CTF Nabycie udziałów w spółce ZMORPH sp. z o.o.
0,58
0,00
2017-01-01
CTF Rozwiązanie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości oraz zakup nieruchomości przez spółkę zależną
0,58
0,00
2016-11-30
CTF Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta
2016-11-15
CTF Zawiązanie spółki zależnej.
0,48
+18,75
2016-11-07
CTF Wycofanie wniosku o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
2016-07-02
CTF Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
0,25
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 2
  • Następna strona