Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-10-22
SUW Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021
16,70
0,00
2020-09-28
SUW Podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.
17,40
0,00
2020-09-28
SUW Podpisanie porozumienia przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o. w sprawie rozwiązania znaczącej umowy sprzedaży opakowań z dnia 3 sierpnia 2017 r.
17,40
0,00
2020-09-16
SUW Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.
16,70
+4,79
2020-09-10
SUW Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Kartpol Group sp. z o.o.
15,60
+5,13
2020-09-10
SUW Udzielenie poręczenia
15,60
+5,13
2020-08-28
SUW QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17,50
0,00
2020-07-01
SUW Sprostowanie do raportu bieżącego RB_ 32_2020 i RB-W_33_2020
15,00
-0,67
2020-07-01
SUW Powołanie Członka Zarządu
15,00
-0,67
2020-07-01
SUW Odwołanie Wiceprezesa Zarządu
15,00
-0,67
2020-06-30
SUW PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15,00
0,00
2020-06-30
SUW Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną Suwary Tech Sp. z o.o.
14,50
+3,45
2020-06-25
SUW Sprostowanie RB 28_2020 oraz RB 29_2020
14,00
+3,57
2020-06-25
SUW Sprostowania raportu bieżącego RB 28_2020 w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu
14,00
+3,57
2020-06-24
SUW Odwołanie Wiceprezesa Zarządu
14,00
0,00
2020-06-19
SUW Uzupełnienie raportu bieżącego RB 25/2020 z dnia 28.05.2020 r.
14,00
0,00
2020-05-28
SUW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28.05.2020 r.
12,80
-0,78
2020-05-28
SUW Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Suwary S.A. w dniu 28.05.2020 r.
12,80
-0,78
2020-05-13
SUW Drugie zawiadomienie w trybie art. 504 kodeksu spółek handlowych
11,70
+0,85
2020-04-30
SUW OGŁOSZENIE ZARZĄDU SUWARY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
11,60
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 58
  • Następna strona