Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów32 34243 84746 14931 009
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 2914 9883 121-373
Zysk (strata) brutto-5 6894 3872 493-818
Zysk (strata) netto-6 2133 8962 067-948
Przepływy netto2 076110-1 323-441
Przepływy netto z działalności operacyjnej4 4042 368-4355 852
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-869-445-552-3 336
Przepływy netto z działalności finansowej-1 459-1 813-336-2 957
Aktywa razem155 374169 837171 323166 691
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania84 76693 04798 39895 941
Zobowiązania długoterminowe40 43340 59141 93846 497
Zobowiązania krótkoterminowe44 33352 45656 46049 444
Kapitał własny70 60876 79072 92570 750
Kapitał zakładowy11 47911 47911 47911 479
Liczba akcji (tys. szt.)4 615,074 615,074 615,074 615,07
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)15,3016,6415,8015,33
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,350,840,45-0,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów153 347165 972167 485154 858
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 44512 59012 7305 723
Zysk (strata) brutto3739 9029 2631 791
Zysk (strata) netto-1 1987 2297 65722
Przepływy netto422-1 5432 4761 749
Przepływy netto z działalności operacyjnej12 18916 26918 892-284
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-5 202-3 312-3 6783 989
Przepływy netto z działalności finansowej-6 565-14 500-12 738-1 956
Aktywa razem155 374161 730164 205164 707
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania84 76689 924100 516108 675
Zobowiązania długoterminowe40 43344 61252 16266 322
Zobowiązania krótkoterminowe44 33345 31248 35442 353
Kapitał własny70 60871 80663 68956 032
Kapitał zakładowy11 47911 47911 4799 230
Liczba akcji (tys. szt.)4 615,074 615,074 615,074 615,07
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)15,3015,5613,8012,14
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,261,571,660,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport