Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2004Q12003Q42003Q32003Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 22516 86513 59020 533
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-471 300-176687
Zysk (strata) brutto-1581 327-111912
Zysk (strata) netto-200988-135571
Przepływy netto-2 2842392 431536
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 1741 7694 3463 894
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-655-836-1 661-513
Przepływy netto z działalności finansowej-455-694-254-2 845
Aktywa razem45 88851 37548 83550 365
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 72911 0169 46110 856
Zobowiązania długoterminowe5988731 2451 732
Zobowiązania krótkoterminowe5 13110 1438 2169 124
Kapitał własny40 15940 35939 37439 509
Kapitał zakładowy3 0003 0003 0003 000
Liczba akcji (tys. szt.)3 000,093 000,093 000,093 000,09
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)13,3913,4513,1213,17
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,070,33-0,040,19
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

200320022001
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów78 031113 05183 399
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 34412 0532 324
Zysk (strata) brutto5 58610 7292 942
Zysk (strata) netto3 8417 4562 129
Przepływy netto4 534118-3 929
Przepływy netto z działalności operacyjnej12 9656 1669 084
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 238-4 256-11 489
Przepływy netto z działalności finansowej-4 193-1 792-1 524
Aktywa razem51 37556 97749 490
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 01618 05917 428
Zobowiązania długoterminowe8732 0414 819
Zobowiązania krótkoterminowe10 14316 01812 609
Kapitał własny40 35938 91832 062
Kapitał zakładowy3 0003 0003 000
Liczba akcji (tys. szt.)3 000,093 000,093 000,09
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)13,4512,9710,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,282,480,71
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)