Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 476 2684 376 8394 825 5324 542 040
Zysk (strata) z działalności operacyjnej355 49759 198850 244226 531
Zysk (strata) brutto362 828-65 731791 098275 997
Zysk (strata) netto285 830-69 124636 153188 466
Przepływy netto279 89334 590-370 856-1 336 474
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 148 753514 280663 260637 176
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-798 565-423 244-982 170-881 452
Przepływy netto z działalności finansowej-70 295-56 446-51 946-1 092 198
Aktywa razem36 455 02635 052 68235 480 79535 792 021
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 454 74116 333 44716 703 80717 724 208
Zobowiązania długoterminowe12 174 83412 325 26412 219 07012 738 005
Zobowiązania krótkoterminowe5 279 9074 008 1834 484 7374 986 203
Kapitał własny18 967 63618 686 05518 744 70618 036 446
Kapitał zakładowy8 762 7478 762 7478 762 7478 762 747
Liczba akcji (tys. szt.)1 752 549,391 752 549,391 752 549,391 752 549,39
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)10,8210,6610,7010,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,16-0,040,360,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 416 02917 646 48918 264 44018 577 479
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 806 271801 522-1 901 2161 830 113
Zysk (strata) brutto1 757 652508 861-2 187 7711 499 151
Zysk (strata) netto1 380 663367 468-1 807 3171 180 893
Przepływy netto446 62027 018-1 080 356866 923
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 558 6673 064 2153 387 4582 617 907
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 871 676-3 627 458-3 942 122-3 386 733
Przepływy netto z działalności finansowej759 629590 261-525 6921 635 749
Aktywa razem35 792 02133 456 89432 071 43334 559 193
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 724 20816 777 57616 023 27616 562 629
Zobowiązania długoterminowe12 738 00511 968 7198 583 95011 744 092
Zobowiązania krótkoterminowe4 986 2034 808 8577 439 3264 733 567
Kapitał własny18 036 44616 649 26616 018 32817 966 448
Kapitał zakładowy8 762 7478 762 7478 762 7478 762 747
Liczba akcji (tys. szt.)1 752 549,391 752 549,391 752 549,391 752 549,39
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)10,299,509,1410,25
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,790,21-1,030,67
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport