Notowania

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie SA (DCD)

DataTytułKursZmiana
2018-06-30
DCD Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r.
0,11
-9,09
2018-06-30
DCD Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r.
0,11
-9,09
2018-06-03
DCD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 r.
0,11
0,00
2017-12-22
DCD Odwołanie prognoz wyników finansowych Emitenta
2017-10-24
DCD Powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki
2017-09-07
DCD Informacja o niedojściu emisji obligacji serii C do skutku
0,14
-21,43
2017-07-17
DCD Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji serii C
0,11
0,00
2017-07-11
DCD Zawarcie porozumienia inwestycyjnego
2017-07-05
DCD Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017 r.
2017-06-05
DCD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r.
0,17
0,00
2017-04-19
DCD Informacja o niedojściu emisji obligacji serii B do skutku
0,18
2017-03-08
DCD Prognoza wyników finansowych Emitenta na lata 2017-2020
0,19
0,00
2017-03-08
DCD Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii B
0,19
0,00
2017-02-16
DCD Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 lutego 2017 r.
0,19
-5,26
2017-01-20
DCD Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lutego 2017 roku
0,21
+9,52
2017-01-09
HTE Podpisanie umowy konsorcjum dotyczącej realizacji inwestycji deweloperskich
0,23
-8,70
2016-12-30
HTE Informacja o zmianie adresu Emitenta
0,22
2016-12-29
HTE Uruchomienie nowej strona internetowej Emitenta
0,19
+15,79
2016-12-22
HTE Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A
2016-10-07
HTE Strategia na lata 2016-2020
0,15
+20,00
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona