Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-01-26 11:55 TFONE TFO terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2017-01-26 11:50 TFONE TFO zgoda KNF na zniesienie dematerializacji akcji
2016-12-15 14:18 TFONE TFO Złożenie przez TelForceOne S.A w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom wyemitowanym przez TelForceOne S.A. formy dokumentu (zniesienie demate 3,07
2016-12-15 11:41 TFONE TFO Informacja o pośrednim nabyciu 727 631 akcji TelForceOne S.A. w wyniku przymusowe-go wykupu ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2016 r. 3,07
2016-12-15 11:32 TFONE TFO nabycie akcji przez Kaps Investment sp. z o.o. 3,07
2016-12-15 11:16 TFONE TFO nabycie akcji przez podmiot powiązany 3,07
2016-12-13 15:43 TFONE TFO Aneks do Umowy o kredyt na limit akredytywy z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna 3,07
2016-12-13 15:40 TFONE TFO Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna 3,07
2016-12-13 15:37 TFONE TFO Aneks do Umowy z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna 3,07
2016-11-18 20:11 TFONE TFO QSr 3/2016: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego 3,07 -0,33
2016-11-16 14:53 TFONE TFO pośrednie nabycie akcji przez Sebastiana Sawickiego 3,04 +0,99
2016-11-16 14:45 TFONE TFO nabycie akcji przez Kaps Investment sp. z o.o. 3,04 +0,99
2016-11-16 14:40 TFONE TFO Informacja o transakcjach na akcjach TelForceOne wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 3,04 +0,99
2016-11-16 14:23 TFONE TFO Aneks do Umowy z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna 3,04 +0,99
2016-11-07 11:41 TFONE TFO Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2016 roku 3,07
2016-10-27 13:38 TFONE TFO Zgoda Rady Nadzorczej na emisję akcji w ramach kapitału docelowego i wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy. 3,06 +0,33
2016-10-07 12:10 TFONE TFO Zawiadomienie akcjonariusza TelForceOne S.A. ? nabycie akcji Spółki TelForceOne S.A. 3,06
2016-10-03 11:48 TFONE TFO zamiar wykorzystania kapitału docelowego spółki 3,07 -2,28
2016-09-30 17:42 TFONE TFO PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 3,07 -0,33
2016-09-26 14:46 TFONE TFO umorzenie postępowania w sprawie nieważności uchwały NWZ 3,07
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Introl SA 3,70 +22,92 0,13
Getin Holding SA 0,26 +13,04 6,00
Tower Investments SA 26,70 +10,33 1,70
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
CUBE.ITG SA w restrukturyzacji 0,08 -20,00 0,00
Mostostal Płock SA 6,00 -10,45 0,02
PBG SA 0,09 -10,00 0,15