Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q12018Q42018Q32018Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów263 978555 429424 609333 396
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 14740 46815 947-1 046
Zysk (strata) brutto5 63738 15414 569-389
Zysk (strata) netto3 90814 36610 598-1 758
Przepływy netto-31 871-5 508-34 677-5 306
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 138-15 228-63 8732 449
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej238-5 4963 898865
Przepływy netto z działalności finansowej-30 97115 21625 298-8 620
Aktywa razem682 786843 343767 433709 334
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania479 136642 511583 695535 588
Zobowiązania długoterminowe98 56268 35267 79268 615
Zobowiązania krótkoterminowe380 574574 159515 903466 973
Kapitał własny204 627201 810184 825174 817
Kapitał zakładowy4 5944 5944 5944 594
Liczba akcji (tys. szt.)22 970,0022 970,0022 970,0022 970,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,918,798,057,61
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,170,630,46-0,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 525 657718 887770 1521 233 105
Zysk (strata) z działalności operacyjnej51 66821 22117 83143 257
Zysk (strata) brutto48 41620 06314 58940 077
Zysk (strata) netto19 153-26 71410 33131 954
Przepływy netto-152 434-20 729-188 260149 164
Przepływy netto z działalności operacyjnej-166 49768 923-184 659160 434
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-8 993-14 657-1 862-12 387
Przepływy netto z działalności finansowej23 056-74 995-1 7391 117
Aktywa razem843 343790 445680 857675 918
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania642 511608 970462 845453 028
Zobowiązania długoterminowe68 35262 85193 87590 989
Zobowiązania krótkoterminowe574 159546 119368 970362 039
Kapitał własny201 810182 457218 924223 562
Kapitał zakładowy4 5944 5944 5944 594
Liczba akcji (tys. szt.)22 970,0022 970,0022 970,0022 970,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,797,949,539,73
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,83-1,160,451,39
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport