Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-03-28
TOA RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
7,28
-2,47
2019-03-28
TOA R /: formularz raportu rocznego
7,28
-2,47
2019-03-04
TOA Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 09/030/19/Z/VV z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie
5,96
0,00
2019-01-28
TOA Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2019
5,60
-0,36
2019-01-23
TOA Aneks z dnia 23 stycznia 2019 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
6,40
-1,56
2018-12-24
TOA Podjęcie decyzji o przystąpieniu do negocjacji
7,00
0,00
2018-12-20
TOA Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
7,10
0,00
2018-12-14
TOA Aneks z dnia 14 grudnia 2018 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
7,50
-2,67
2018-12-13
TOA Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
7,90
-5,06
2018-12-11
TOA Zawiadomienie akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
8,00
0,00
2018-11-22
TOA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 20 listopada 2018
7,40
0,00
2018-11-20
TOA Informacja o sprzeciwie zgłoszonym do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. z dnia 20 listopada 2018r., ze wskazaniem uchwały której sprzeciw dotyczy.
7,58
-2,37
2018-11-20
TOA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. dnia 20 listopada 2018 oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania.
7,58
-2,37
2018-11-20
TOA Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
7,58
+1,58
2018-11-20
TOA Powołanie członka Rady Nadzorczej TOYA S.A.
7,58
+1,58
2018-11-19
TOA Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A.
7,58
0,00
2018-11-08
TOA QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
7,70
-1,30
2018-09-21
TOA Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 20 listopada 2018
8,20
0,00
2018-09-21
TOA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 listopada 2018 r.
8,20
0,00
2018-09-12
TOA Aneks z dnia 12 września 2018r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17
8,50
+5,65
  • Poprzednia strona
  • z 17
  • Następna strona