Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-09-17
TOA Aneks z dnia 17 września 2019r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17
4,68
-2,99
2019-09-05
TOA Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
4,94
-2,83
2019-09-04
TOA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 2 września 2019
5,20
-5,00
2019-09-02
TOA Treść projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 2 września 2019 r., zgłoszonej przez akcjonariusza
5,20
-5,00
2019-09-02
TOA Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 2 września 2019 r.
5,20
-5,00
2019-09-02
TOA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TOYA” S.A. odbywające się w dniu 2 września 2019 r.
4,94
+5,26
2019-09-02
TOA Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
4,94
+5,26
2019-08-28
TOA PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
4,84
+1,65
2019-08-05
TOA Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 2 września 2019
5,00
0,00
2019-08-05
TOA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 września 2019 r.
5,00
0,00
2019-07-22
TOA Zgłoszenie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał.
4,98
+0,40
2019-06-27
TOA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 26 czerwca 2019
5,00
+3,00
2019-06-26
TOA Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 26 czerwca 2019 r., ze wskazaniem których uchwał sprzeciwy dotyczyły
5,05
-0,99
2019-06-26
TOA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 26 czerwca 2019 r. oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania
5,05
-0,99
2019-06-26
TOA Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza – znaczne pakiety akcji
5,05
0,00
2019-06-14
TOA Treść projektu uchwały, zgłoszonej przez Akcjonariusza, dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5,20
0,00
2019-05-29
TOA Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2019, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
5,50
+1,82
2019-05-29
TOA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2019 r.
5,50
+1,82
2019-05-29
TOA Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
5,50
+1,82
2019-05-27
TOA QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,60
-5,36
  • Poprzednia strona
  • z 18
  • Następna strona