Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-09-30
KBD PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,58
0,00
2019-09-05
KBD Rejestracja przez Sąd połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi
0,58
0,00
2019-07-23
KBD Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 23 lipca 2019r.
0,57
0,00
2019-07-23
KBD Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 23 lipca 2019r.
0,57
0,00
2019-07-16
KBD Otrzymanie Postanowienia z Sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego Emitenta
0,51
0,00
2019-07-12
KBD Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
0,49
+2,04
2019-06-26
KBD Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta
0,41
0,00
2019-06-25
KBD Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 czerwca 2019r.
0,41
0,00
2019-06-25
KBD Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 czerwca 2019r.
0,41
0,00
2019-06-24
KBD Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 23 lipca 2019r.
0,40
-0,99
2019-06-24
KBD Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 lipca 2019r.
0,40
-0,99
2019-06-19
KBD Uzupełnienie do raportu dotyczącego projektów uchwał na WZ Spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2019r.
0,37
+8,11
2019-05-30
KBD Q 1/2019: formularz raportu kwartalnego
0,38
0,00
2019-05-17
KBD Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 czerwca 2019r.
0,42
0,00
2019-05-17
KBD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2019r.
0,42
0,00
2019-05-09
KBD Wznowienie notowań akcji Emitenta
0,42
0,00
2019-05-09
KBD Uzupełnienie do raportu rocznego za 2018 rok
0,42
0,00
2019-05-08
KBD Uzupełnienie do raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2018
0,42
0,00
2019-05-06
KBD Zawieszenie notowań akcji Emitenta
0,42
0,00
2019-04-30
KBD SA-RS 2018
0,42
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 14
  • Następna strona