Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-01-31
KBD Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 stycznia 2019 roku
0,40
0,00
2019-01-31
KBD Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacja Budowlana DOM SA oraz treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie w dniu 31 stycznia 2019r. do czasu zarządzenia przerwy w obradach
0,40
0,00
2019-01-30
KBD Terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2019
0,40
0,00
2019-01-28
KBD Informacja o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
0,45
0,00
2018-12-13
KBD Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 stycznia 2019r.
0,50
0,00
2018-12-13
KBD Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 stycznia 2019r.
0,50
0,00
2018-12-13
KBD Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 grudnia 2018 roku
0,50
0,00
2018-12-13
KBD Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 grudnia 2018r.
0,50
0,00
2018-12-10
KBD Wznowienie obrotu akcjami Spółki
0,50
0,00
2018-12-07
KBD Rezygnacja osoby nadzorującej
0,50
0,00
2018-12-03
KBD Powzięcie informacji o wydaniu przez Sąd postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego względem podmiotu zależnego od Emitenta
0,50
0,00
2018-11-27
KBD QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,50
0,00
2018-11-20
KBD Otrzymanie od podmiotu zależnego od Emitenta informacji o złożeniu przez ING Bank Śląski zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
0,50
0,00
2018-11-16
KBD QSr 1/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,50
0,00
2018-11-16
KBD Korekta raportu okresowego za pierwszy kwartał 2018r.
0,50
0,00
2018-11-16
KBD Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 13 grudnia 2018r.
0,50
0,00
2018-11-16
KBD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 grudnia 2018r.
0,50
0,00
2018-11-09
KBD PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,50
0,00
2018-11-09
KBD Korekta raportu za pierwsze półrocze 2018r. wraz z uzupełnieniem o raporty biegłego rewidenta z dokonanego przeglądu sprawozdań finansowych
0,50
0,00
2018-11-09
KBD RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
0,50
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 13
  • Następna strona