Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-11-26
TEN QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
177,00
-1,69
2019-10-21
TEN Ujawnienie stanu posiadania – zawiązanie Porozumienia Akcjonariuszy
161,80
+1,61
2019-10-08
TEN Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 3Q 2019
132,40
+1,96
2019-09-24
TEN Informacja o otrzymaniu przez Spółkę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych
137,80
-0,58
2019-08-29
TEN Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
128,00
+7,66
2019-08-28
TEN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
122,00
0,00
2019-08-07
TEN Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
120,20
-2,83
2019-08-07
TEN Rejestracja zmian Statutu Ten Square Games S.A.
120,20
-1,33
2019-07-04
TEN Informacja o kwartalnych przychodach ze sprzedaży – 2Q 2019
129,60
-0,62
2019-06-12
TEN Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
127,00
-1,57
2019-06-11
TEN Uzupełnienie informacji w zakresie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ten Square Games S.A. oraz Spółki Ten Square Games za 2018 rok
126,80
+0,16
2019-05-24
TEN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
122,60
+4,89
2019-05-24
TEN Informacja na temat dywidendy
122,60
+4,89
2019-05-24
TEN Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
122,60
+4,89
2019-05-22
TEN QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
131,40
0,00
2019-05-09
TEN Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
131,00
+2,29
2019-04-26
TEN Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
126,60
0,00
2019-04-25
TEN Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A.
119,60
+0,33
2019-04-23
TEN Ocena Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy
114,60
+3,32
2019-04-18
TEN Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy
110,80
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona