Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów49 87845 30441 55135 436
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 13012 29616 49212 815
Zysk (strata) brutto15 94412 67416 68512 633
Zysk (strata) netto13 05410 35613 71110 232
Przepływy netto-21 96811 00317 10110 175
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 23212 00517 59611 794
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-890-1 002-495-420
Przepływy netto z działalności finansowej-27 31100-1 199
Aktywa razem52 29374 13254 46838 776
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 71021 59412 38310 457
Zobowiązania długoterminowe587500359425
Zobowiązania krótkoterminowe13 12221 09312 02410 032
Kapitał własny38 58452 53842 08428 314
Kapitał zakładowy723723728728
Liczba akcji (tys. szt.)7 275,007 275,007 275,007 275,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,307,225,793,89
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,791,421,891,41
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów115 25827 03217 35517 816
Zysk (strata) z działalności operacyjnej44 31510 8623 9812 647
Zysk (strata) brutto44 84910 2334 1172 657
Zysk (strata) netto36 4688 4123 3022 123
Przepływy netto33 1654 513-904895
Przepływy netto z działalności operacyjnej41 2407 6742 5894 412
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 766-448-764-1 097
Przepływy netto z działalności finansowej-6 309-2 713-2 729-2 420
Aktywa razem54 46814 5726 9037 390
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 3832 8831 4572 518
Zobowiązania długoterminowe359286318248
Zobowiązania krótkoterminowe12 0242 5971 1382 269
Kapitał własny42 08411 6895 4464 873
Kapitał zakładowy7287282929
Liczba akcji (tys. szt.)7 275,007 275,007 275,007 275,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)5,791,610,750,67
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)5,011,160,450,29
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)